Danh sách chương trình học và học phí trường Durham College

Được thành lập vào năm 1967, Trường Cao đẳng Durham College đang dần được biết đến nhiều hơn bởi thế hệ trẻ Việt Nam với tư cách là một điểm đến du học Canada uy tín. Hiện nay, ngôi trường nghiên cứu công lập này đang cung cấp hơn 140 chương trình đào tạo full-time […]

Được thành lập vào năm 1967, Trường Cao đẳng Durham College đang dần được biết đến nhiều hơn bởi thế hệ trẻ Việt Nam với tư cách là một điểm đến du học Canada uy tín. Hiện nay, ngôi trường nghiên cứu công lập này đang cung cấp hơn 140 chương trình đào tạo full-time thông qua hệ thống các khoa: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Quản lý, Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng, Phương tiện truyền thông, Nghệ thuật,…

Sau đây là Danh sách các chương trình học và Mức học phí trường Durham College

Học phí trường Durham College phải chăng, rất phù hợp với sinh viên Việt Nam

Học phí trường Durham College phải chăng, rất phù hợp với sinh viên Việt Nam

Ngành học

Sinh viên quốc tế (tính đến Kỳ Tháng 09/2019)

Học phí năm đầu

Khẩn cấp 911 và Trung tâm Tiếp nhận Cuộc gọi Không được học $13,505 CAD
Chương trình Nâng cao – Dự bị Cao đẳng N/A N/A
Kế toán – Kinh doanh Được học $13,099 CAD
Kế toán – Quản trị Kinh doanh (Có thể Co-op) Được học $13,099 CAD
Kế toán – Kinh doanh – Chuyển sang UOIT – Bằng Cử nhân Thương mại (Danh dự) Được học $13,099 CAD
Các chứng nghiện và Sức khỏe Tâm thần (Certificate Bậc Sau đại học) Được học $15,584 CAD
Sản xuất phim Nâng cao (Certificate Bậc Sau đại học) Chưa mở $14,650 CAD
Điều tra và Thực thi Pháp luật Nâng cao (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $14,104 CAD
Truyền thông Marketing và Quảng cáo Chưa mở $13,099 CAD
Quảng cáo – Quản lý Các Phương tiện truyền thông Điện tử (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $14,522 CAD
Chăm sóc Động vật Không được học N/A
Hoạt hình – Sản phẩm Điện tử Chưa mở $13,098 CAD
Công nghệ Kiến trúc Chưa mở $13,099 CAD
Phân tích Trí tuệ Nhân tạo, Thiết kế và Tiến hành (certificate Bậc Sau Đại học) Được học $13,187 CAD
Kĩ thuật viên Ô tô – Dịch vụ và Quản lý (Kỹ thuật viên Động cơ máy) Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Sinh Y học Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Sinh Y học (fast-track) Chưa mở $14,231 CAD
Công nghệ Sinh học – Nâng cao Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Sinh học – Nâng cao (fast-track) Chưa mở $13,466 CAD
Phát thanh – Radio và Phương tiện truyền thông Đương đại Chưa mở $13,099 CAD
Kỹ thuật viên Công trình Xây dựng Chưa mở $13,099 CAD
Nền tảng Kinh doanh Được học $13,099 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (fast-track) N/A $14,614 CAD
Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Hóa học Được học $13,099 CAD
Chăm sóc Trẻ em và Thanh niên (compressed) N/A N/A
Chăm sóc Trẻ em và Thanh niên – Brock University Articulation N/A $19,648 CAD
Kỹ thuật viên Công trình Dân dụng (Có thể Co-op) Chưa mở $13,187 CAD
Công nghệ Công trình Dân dụng (Có thể Co-op) Chưa mở $13,187 CAD
Trợ lý Rối loạn Giao tiếp (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $15,584 CAD
Tích hợp cộng đồng Thông qua Giáo dục Hợp tác N/A N/A
Trẻ em và Dịch vụ Cộng đồng Nghiên cứu Nền tảng Được học $13,099 CAD
Nền tảng Máy tính Chưa mở $13,099 CAD
Lập trình viên Máy tính Được học $13,099 CAD
Nhà phân tích Lập trình Máy tính Được học $13,099 CAD
Kĩ thuật viên Hệ thống Máy tính – Chuyển sang UOIT Cử nhân Công nghệ Thông tin (Danh dự) Chưa mở $13,099 CAD
Kĩ thuật viên Hệ thống Máy tính Được học $13,099 CAD
Công nghệ Hệ thống Máy tính Được học $13,099 CAD
Thiết kế Web Đương đại Được học $13,099 CAD
Quản lý và Kĩ thuật Mỹ phẩm Chưa mở $13,187 CAD
Dịch vụ Hỗ trợ Tòa án Chưa mở $13,099 CAD
Điều khiển cần cẩu, Chằng chống và Kĩ thuật Công trình Chưa mở $13,099 CAD
Điều dưỡng viên Chăm sóc Đặc biệt – e-learning (Certificate Bậc Đại học) Không được học N/A
Quản lý Ẩm thực Chưa mở $13,234 CAD
Kĩ năng Ẩm thực/Nấu ăn Chưa mở $13,234 CAD
Phân tích Dữ liệu để Ra Quyết định Kinh doanh (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,187 CAD
Hỗ trợ Nha khoa (Cấp I và II) Được học N/A
Vệ sinh Răng miệng Không được học N/A
Tiếp nhận và Quản lý Nha khoa Chưa mở $13,099 CAD
Nhân viên Dịch vụ Phát triển Chưa mở $13,099 CAD
Giáo dục Trẻ em Từ sớm Chưa mở $13,099 CAD
Kỹ thuật viên Công trình Điện Chưa mở $13,298 CAD
Kỹ thuật Điện Chưa mở $13,298 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Điện Cơ Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Điện Chưa mở $13,099 CAD
Nền tảng Dịch vụ Khẩn cấp N/A N/A
Doanh nghiệp và Kinh doanh nhỏ – Kinh doanh Không được học N/A
Doanh nghiệp và Kinh doanh nhỏ – Kinh doanh – Chuyển sang UOIT – Cử nhân Thương mại (Danh dự) Không được học N/A
Công nghệ Môi trường Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Môi trường (fast-track) Chưa mở $14,231 CAD
Thẩm mĩ – Quản lý Spa Chưa mở $13,187 CAD
Tài chính – Kinh doanh Chưa mở $13,099 CAD
Tài chính – Quản trị Kinh doanh (có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Mỹ thuật – Nâng cao Chưa mở $13,099 CAD
Kỹ thuật viên Hệ thống An toàn Mạng sống và Hỏa hoạn (Có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Lính cứu hỏa – Tiền Dịch vụ, Giáo dục và Đào tạo Chưa mở N/A
Thể dục và Sức khỏe Chưa mở $13,099 CAD
Nền tảng Nghệ thuật và Thiết kế Chưa mở $13,099 CAD
Game – Minh họa Chưa mở $17,520 CAD
Kỹ thuật viên Gas Chưa mở $13,787 CAD
Nghệ thuật và Khoa học Cơ bản – Nghệ thuật Tự do Chuyển sang UOIT Được học $13,099 CAD
Nghệ thuật và Khoa học Cơ bản – Nghệ thuật Tự do Chuyển sang UOIT – Pháp Y Chưa mở $13,099 CAD
Nghệ thuật và Khoa học Cơ bản – Dự bị Khoa học và Kỹ thuật Chưa mở $13,099 CAD
Nghệ thuật và Khoa học Cơ bản – Dự bị Khoa học và Kỹ thuật Chuyển sang UOIT Chưa mở $19,648 CAD
Nghệ thuật và Khoa học Cơ bản – Student Success Pathway N/A $13,099 CAD
Nghệ thuật và Khoa học Cơ bản – Chuyển sang Trent Chưa mở $13,099 CAD
Nghiên cứu tuổi già – Kích hoạt Phối hợp (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $15,584 CAD
Thiết kế Đồ họa Chưa mở $13,602 CAD
Quản lý Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe – Bằng Cử nhân Danh dự Chưa mở $17,445 CAD
Kỹ thuật Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa Nhiệt độ Chưa mở $13,787 CAD
Kỹ thuật viên Làm vườn Chưa mở $13,099 CAD
Làm vườn – Thực phẩm và Trồng trọt Chưa mở $14,858 CAD
(Kỹ năng Hiếu khách) Du lịch Chưa mở $13,234 CAD
Du lịch – Quản lý Điều hành Khách sạn và Nhà hàng (Có thể Co-op) Được học $13,234 CAD
Quản lý Nguồn Nhân lực (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,996 CAD
Nguồn Nhân lực – Kinh doanh Chưa mở $13,099 CAD
Nguồn Nhân lực – Quản trị Kinh doanh (Có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Nguồn Nhân lực – Kinh doanh – Chuyển sang UOIT Cử nhân Thương mại (Danh dự) Chưa mở $13,099 CAD
Bảo mật Hệ thống Thông tin – Máy tính và Mạng lưới (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,099 CAD
Thiết kế Phương tiện Truyền thông Tương tác Được học $13,602 CAD
Quản lý Kinh doanh Quốc tế (Certificate Bậc Sau Đại học) Được học $13,099 CAD
Báo chí – Báo chí/Phương tiện Truyền thông Công chúng Chưa mở $13,099 CAD
Nhân viên Luật (Law Clerk) Nâng cao Chưa mở $13,099 CAD
Nhân viên Luật (Law Clerk) Nâng cao (fast-track) Chưa mở N/A
Thư viện và Kỹ thuật viên Thông tin Chưa mở $13,099 CAD
Marketing – Kinh doanh Chưa mở $13,099 CAD
Marketing – Quản trị Kinh doanh (Có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Marketing – Kinh doanh – Chuyển sang UOIT – Bằng Cử nhân Thương mại (Danh dự) Chưa mở $13,099 CAD
Trị liệu Mát xa Chưa mở $16,035 CAD
Kỹ thuật viên Công trình Cơ khí Chưa mở $13,098 CAD
Kỹ thuật viên Công trình Cơ khí – Non-Destructive Evaluation Chưa mở $13,099 CAD
Kỹ thuật viên Công trình Cơ khí – Non-Destructive Evaluation (fast-track) Chưa mở $13,371 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Elevating Devices Chưa mở $13,255 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Millwright Chưa mở $13,348 CAD
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Plumbing Chưa mở $13,099 CAD
Nền tảng Phương tiện Truyền thông Chưa mở $13,099 CAD
Hòa giải – Giải quyết tranh chấp (Certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,813 CAD
Quản trị Kinh doanh Âm nhạc (2 năm)/Quản lý Kinh doanh Âm nhạc (3 năm) Chưa mở $13,099 CAD
Điều dưỡng viên – Liên kết với Bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng viên (Danh dự) N/A N/A
Trợ lý Trị liệu Nghề nghiệp và Trợ lý Trị liệu Vật lý Chưa mở $13,099 CAD
Quản trị Văn phòng – Điều hành viên (Executive) Chưa mở $13,099 CAD
Quản trị Văn phòng – Cơ bản (General) Được học $13,099 CAD
Quản trị Văn phòng – Dịch vụ Sức khỏe (4 kì consecutive) Chưa mở $13,099 CAD
Quản trị Văn phòng – Pháp lý (Có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Quản trị Văn phòng – Bất động sản Chưa mở $13,099 CAD
Nhân viên Luật (Paralegal) Chưa mở $13,099 CAD
Nhân viên Luật (Paralegal) (ceritficate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $14,078 CAD
Nhân viên Y tế N/A N/A
Nhân viên Y tế – Chăm sóc Nâng cao (Certificate Bậc Sau Đại học) Không được học N/A
Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân Được học $13,099 CAD
Công nghệ Khoa học Thức phẩm và Dược phẩm Chưa mở $13,099 CAD
Công nghệ Khoa học Thức phẩm và Dược phẩm (Fast-track) Chưa mở $13,099 CAD
Nhiếp ảnh Chưa mở $13,196 CAD
Nền tảng Cảnh sát Được học $13,099 CAD
Nền tảng Cảnh sát (Fast-track) N/A N/A
Kỹ thuật Công trình Năng lượng – Fourth Class Chưa mở $13,187 CAD
Điều dưỡng viên Thực nghiệm Được học $14,461 CAD
Điều dưỡng viên Thực nghiệm cho các Y tá được đào tạo quốc tế Chưa mở N/A
Điều dưỡng viên Thực nghiệm – Chương trình Linh hoạt (weekend delivery) Được học $14,461 CAD
Pathway Tiền khóa Khoa học Sức khỏe lấy Certificate và Diploma Chưa mở $13,099 CAD
Pathway Tiền khóa Khoa học Sức khỏe lấy Certificate và Diploma (học online) Chưa mở N/A
Quản lý Dự án (Certificate Bậc Sau Đại học) Được học $13,099 CAD
Bảo vệ, An ninh và Điều tra Được học $13,099 CAD
Bảo vệ, An ninh và Điều tra (Fast-track) N/A N/A
Quan hệ Công chúng (compressed) Chưa mở $13,686 CAD
Dịch vụ Giải trí và Thư giãn Chưa mở $13,099 CAD
Nhân viên Dịch vụ Xã hội Chưa mở $13,602 CAD
Quản lý Sự kiện Đặc biệt (Có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Quản trị Thể thao (2 năm)/Quản lý Thể thao (3 năm) Chưa mở $13,099 CAD
Quản lý Kinh doanh Thể thao (certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,693 CAD
Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hoạt động – Quản trị Kinh doanh (Có thể Co-op) Chưa mở $13,099 CAD
Chuỗi Cung ứng và Hoạt động – Kinh doanh Chưa mở $13,099 CAD
Chuỗi Cung ứng và Hoạt động – Kinh doanh – Chuyển sang UOIT – Bằng Cử nhân Thương mại (Danh dự) Chưa mở $13,099 CAD
Nền tảng Trao đổi/Thương mại Chưa mở $13,099 CAD
Nghiên cứu Nạn nhân (certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,099 CAD
Sản xuất Video Chưa mở $13,196 CAD
Kỹ thuật viên Chất lượng Nguồn nước Chưa mở $13,098 CAD
Kỹ thuật viên Kỹ thuật Hàn (Có thể Co-op) Chưa mở $13,098 CAD
Tư pháp Thanh niên và Can thiệp (certificate Bậc Sau Đại học) Chưa mở $13,692 CAD

*Lưu ý: Tính đến thời điểm hiện nay, có một số chương trình đào tạo chưa được mở mới hoặc tạm ngừng do một số lí do khách quan. Tuy nhiên, ngoại trừ các chương trình “Không được học” thì còn lại đều là danh sách các ngành mà du học sinh quốc tế có khả năng tiếp cận khi theo học Durham College. Chính vì vậy mà để chắc chắn nhất, các bạn hãy lên trang web trường để check lại tình trạng kì học gần nhất.

Điều này sẽ giúp bạn chủ động, không chỉ trong việc chuẩn bị học phí trường Durham College mà còn chủ động lên kế hoạch đăng ký ngành học. Chúc các bạn may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *