Trường Đại học Fraser Valley: Danh sách tất cả Chương trình học

Trường Đại học Fraser Valley thành lập năm 1974 dưới tư cách là một trường Cao đẳng. Trong năm học 2017 – 2018, trường Đại học Fraser Valley đã tiếp nhận cho 14,849 sinh viên, trong đó có đến 1,708 học viên quốc tế. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem ngôi […]

Trường Đại học Fraser Valley thành lập năm 1974 dưới tư cách là một trường Cao đẳng. Trong năm học 2017 – 2018, trường Đại học Fraser Valley đã tiếp nhận cho 14,849 sinh viên, trong đó có đến 1,708 học viên quốc tế. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem ngôi trường này có những chương trình học nào mà lại thu hút được đông đảo học sinh đến như vậy nha.

Bài viết tham khảo:

Trường Đại học Fraser Valley có danh sách chương trình học vô cùng đa dạng

Trường Đại học Fraser Valley có danh sách chương trình học vô cùng đa dạng

Các khoa trong trường được phân chia làm 7 chuyên môn chính, đó là: Nghệ thuật, Giáo dục Thường xuyên (Continuing Education) và Tiếp cận, Nghiên cứu Kĩ thuật và Ứng dụng, Khoa học Sức khỏe, Nghiên cứu Chuyên môn, Khoa học và Nghiên cứu bậc Sau Đại học.

Sau đây là Danh sách tất cả Chương trình học tại Trường Đại học Fraser Valley

STT

Tên chương trình học

Loại bằng

1 Văn hóa Bản địa và Hỗ trợ Ngôn ngữ Diploma
2 Kế toán Certificate
3 Quản trị Certificate
4 Giáo dục Cơ bản cho Người trưởng thành
5 Giáo dục cho Người trưởng thành Bằng Cử nhân
6 Trợ lý Văn phòng Y tế Nâng cao Continuing Education certificate
7 Chuyên ngành Làm vườn, Khoa học Nông nghiệp Bằng Cử nhân
8 Quản lý Nông nghiệp Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh
9 Công nghệ Nông nghiệp Diploma
10 Kĩ thuật viên Cấu trúc Máy bay Certificate
11 Nhân loại học Bằng Cử nhân Nghệ thuật
12 Công nghệ Kinh doanh Ứng dụng Certificate
13 Triết lý Chính trị và Đạo đức Ứng dụng Bằng Cử nhân Nghệ thuật
14 Họa Kiến trúc Certificate
15 Lịch sử Mỹ thuật Bằng Cử nhân Nghệ thuật hoặc Bằng Cử nhân Mỹ thuật
16 Nghệ thuật Bằng Cử nhân liên kết
17 Nghệ thuật Bằng Cử nhân Nghệ thuật
18 Kĩ thuật viên Robot và Tự động Diploma
19 Dịch vụ Ô tô Certificate
20 Hàng không Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh
21 Hàng không Diploma
22 Các yếu tố cần thiết trong Sản xuất Berry Certificate
23 Sinh học Bằng Cử nhân Khoa học
24 Sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ Continuing Education certificate
25 Chương trình Nhân viên Dịch vụ Xây dựng
26 Quản trị Kinh doanh Bằng Cử nhân
27 Quản trị Kinh doanh Diploma
28 Quản trị Kinh doanh Minor
29 Nghề mộc Certificate
30 Trợ lý Nha khoa được Chứng nhận Certificate
31 Hóa học Bằng Cử nhân Khoa học
32 Chăm sóc Trẻ em và Thanh niên Bằng Cử nhân Nghệ thuật
33 Chương trình Bắc cầu Lập trình
34 Sửa chữa và Hoàn thiện lại các Va chạm Certificate
35 Liên lạc Bằng Cử nhân Nghệ thuật
36 Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng Certificate
37 Hệ thống Thông tin Máy tính Bằng Cử nhân
38 Hệ thống Thông tin Máy tính Certificate
39 Hệ thống Thông tin Máy tính Diploma
40 Khoa học Máy tính Bằng Cử nhân Khoa học
41 Viết Sáng tạo Bằng Cử nhân Mỹ thuật
42 Công lý Tội phạm Bằng Cử nhân Nghệ thuật
43 Công lý Tội phạm Diploma
44 Công lý Tội phạm Bằng Master Nghệ thuật
45 Nghệ thuật Ẩm thực Certificate
46 Thực tiễn Nông nghiệp Hiện tại Certificate
47 Phân tích Dữ liệu Certificate Sau Đại học
48 Tiếp tân Văn phòng Nha khoa Continuing Education certificate
49 Nghiên cứu Người di cư Certificate
50 Giáo dục Trẻ em Từ sớm Certificate
51 Giáo dục Trẻ em Từ sớm Diploma
52 Nghiên cứu Hiện đại Từ sớm Certificate
53 Kinh tế Bằng Cử nhân Nghệ thuật
54 Giáo dục Bằng Cử nhân
55 Lãnh đạo và Cố vấn Giáo dục Bằng Master Giáo dục
56 Thợ điện Certificate
57 Kĩ thuật viên Điện Certificate
58 Kĩ sư Vật lý Diploma Cơ điện tử
59 Chương trình Chuyển tiếp Kĩ sư
60 Nghiên cứu Ngôn ngữ Tiếng Anh
61 Tiếng Anh Bằng Cử nhân Nghệ thuật
62 Các yếu tố cần thiết trong Sản xuất Ruộng Rau Certificate
63 Mỹ thuật Bằng Cử nhân Mỹ thuật
64 Thiết kế (Sắp đặt) Hoa Continuing Education certificate
65 Tiếng Pháp Bằng Cử nhân Nghệ thuật
66 Nghiên cứu Nói chung Bằng Cử nhân
67 Nghiên cứu Nói chung Diploma
68 Nghiên cứu Nói chung, Hàng không Bằng Cử nhân
69 Hệ thống Thông tin Địa lý Certificate
70 Địa lý Bằng Cử nhân Nghệ thuật
71 Nghiên cứu Phát triển Toàn cầu Bằng Cử nhân Nghệ thuật
72 Thiết kế Kĩ thuật số và Đồ họa Bằng Cử nhân Mỹ thuật
73 Thiết kế Kĩ thuật số và Đồ họa Diploma
74 Thiết kế Đồ họa Minor
75 Trợ lý Chăm sóc Sức khỏe Certificate
76 Nền tảng Giao dịch Cơ khí Nặng Certificate
77 Lịch sử Bằng Cử nhân Nghệ thuật
78 Sản xuất và Bảo vệ Cây trồng Certificate
79 Lập kế hoạch Sự kiện Du lịch Certificate
80 Quản lý Nguồn Nhân lực Continuing Education certificate
81 Nghiên cứu Ấn Độ – Canada Certificate
82 Bản đồ, phim, quyền và Xác nhận sở hữu đất của Bản địa Certificate
83 Nghiên cứu Bản địa Bằng Cử nhân Nghệ thuật
84 Các yếu tố cần thiết Quản lý Dịch hại Tổng hợp Certificate
85 Nghiên cứu Phát triển và Quốc tế Liên kết với Bằng Nghệ thuật
86 Nghề mộc Certificate
87 Vận động học Bằng Cử nhân
88 Chứng chỉ Khả năng Ngôn ngữ
89 Nghiên cứu Mỹ Latin Bằng Cử nhân Nghệ thuật
90 Trợ lý Quản trị Luật Continuing Education certificate
91 Nghệ thuật Tự do Diploma
92 Công nghệ Thông tin và Thư viện Diploma
93 Kĩ thuật viên Thư viện Certificate Sau Diploma
94 Chăn nuôi Gia súc Certificate
95 Kĩ năng Quản lý cho Giám sát viên Continuing Education certificate
96 Marketing và Bán hàng Certificate
97 Toán học và Thống kê Bằng Cử nhân Khoa học
98 Nghiên cứu Liên lạc và Phương tiện Truyền thông Bằng Liên kết Nghệ thuật
99 Liên lạc và Phương tiện Truyền thông Bằng Cử nhân Nghệ thuật
100 Nghệ thuật Phương tiện Truyền thông Bằng Cử nhân
101 Hiểu về Truyền thông Certificate
102 Trợ lý Văn phòng Y tế Continuing Education certificate
103 Nghiên cứu Mennonite Certificate
104 Kĩ thuật viên vắt sữa Certificate
105 Chánh niệm – Trên cơ sở Dạy và Học Certificate Sau Đại học
106 Thư ký Đơn vị Điều dưỡng Continuing Education certificate
107 Điều dưỡng viên Bằng Cử nhân Khoa học
108 Nhân viên Luật (Paralegal) Continuing Education certificate
109 Nhân viên Luật (Paralegal) Continuing Education diploma
110 Nghiên cứu Xung đột và Hòa bình Bằng Cử nhân Nghệ thuật
111 Triết học Bằng Cử nhân Nghệ thuật
112 Địa Vật lý Bằng Cử nhân Khoa học
113 Vật lý Bằng Cử nhân Khoa học
114 Đường ống nước và Sửa chữa Certificate
115 Khoa học Chính trị Bằng Cử nhân Nghệ thuật
116 Kĩ thuật viên Đường dây Năng lượng Chương trình trước khi thực tập
117 Kĩ thuật viên Đường dây Năng lượng
118 Điều dưỡng viên Thực tập
119 Các yếu tố cần thiết Truyền thông Chuyên nghiệp Certificate
120 Đánh giá Chương trình Certificate Sau Đại học
121 Tâm lý học Bằng Cử nhân Nghệ thuật
122 Quan hệ Công chúng Continuing Education certificate
123 Quản lý Hồ sơ Continuing Education certificate
124 Khoa học Bằng Liên kết Khoa học
125 Khoa học Bằng Cử nhân Khoa học
126 Dịch vụ Xã hội Diploma
127 Công tác Xã hội Bằng Cử nhân
128 Công tác Xã hội Bằng Master Công tác Xã hội
129 Xã hội học Bằng Cử nhân Nghệ thuật
130 Nghiên cứu Stó:lō Certificate
131 Dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai Certificate
132 Nhà hát Bằng Liên kết Nghệ thuật
133 Nhà hát Bằng Cử nhân Nghệ thuật
134 Nhà hát Bằng Cử nhân Mỹ thuật
135 Nhà hát Diploma
136 Chương trình Khám phá Giao dịch
137 Quản lý Giao dịch Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh
138 Trợ lý Quản trị Thú y Continuing Education certificate
139 Nghệ thuật Thị giác Bằng Cử nhân Mỹ thuật
140 Nghệ thuật Thị giác Diploma
141 Hàn Certificate
142 Giáo dục Nơi làm việc Certificate Liên kết
143 Workplace TASK

Trên đây là tất cả các Chương trình học tại Trường Đại học Fraser Valley. Nếu các bạn muốn biết các thông tin khác và học phí của trường thì hãy đón đọc bài viết sau của mình nhé. Bye~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *