Homepage » Tag Archives: trường cho phép xin study permit

trường cho phép xin study permit

Danh sách các trường Designated Learning Institutions tại Alberta

Có thể các bạn chưa biết nhưng chỉ có một số lượng nhất định các trường tại Canada được phép nhận sinh viên quốc tế. Ngược lại, cũng chỉ khi nhận được giấy báo nhập học từ các cơ sở đào tạo này thì bạn mới có thể xin được Study Permit. Các trường này […]