Rural and Northern Immigration Pilot – Định cư khu vực phía Bắc Canada

“Rural and Northern Immigration Pilot” là chương trình định cư được thiết kế riêng biệt nhằm thu hút và giữ chân các lao động nước ngoài lành nghề đến với những khu vực nông thôn và các thành phố phía bắc Canada…

“Rural and Northern Immigration Pilot” là chương trình định cư giúp cho những cộng đồng thuộc khu vực nông thôn và phía bắc Canada thu hút và giữ chân được nhiều lao động nước ngoài lành nghề, nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế và nhu cầu của thị trường lao động.

Bài viết tham khảo:

1. Tổng quan

"Rural and Northern Immigration Pilot" là chương trình định cư nhằm giúp những cộng đồng dân cư vắng người giữ chân được lao động nước ngoài lành nghề

“Rural and Northern Immigration Pilot” là chương trình định cư nhằm giúp những cộng đồng dân cư vắng người giữ chân được lao động nước ngoài lành nghề

Chương trình định cư “Rural and Northern Immigration Pilot” là chương trình có mục đích cộng đồng, được thiết kế nhằm nhân rộng lợi ích của việc cho phép các cá nhân nước ngoài nhập cư vào những cộng đồng nhỏ của Canada vì mục đích kinh tế.

Để thực hiện được mục tiêu này, chương trình tạo ra những cách thức cho phép các lao động nước ngoài lành nghề – những cá nhân muốn làm việc và sinh sống tại 1 trong những cộng đồng đang tham gia chương trình – có cơ hội xin được PR (quyền thường trú nhân – permanent residence).

Các cộng đồng hiện nay đang tham gia vào chương trình định cư “Rural and Northern Immigration Pilot” gồm:

 • North Bay, Ontario
 • Sudbury, Ontario
 • Timmins, Ontario
 • Sault Ste. Marie, Ontario
 • Thunder Bay, Ontario
 • Brandon, Manitoba
 • Altona/Rhineland, Manitoba
 • Moose Jaw, Saskatchewan
 • Claresholm, Alberta
 • Vernon, British Columbia
 • West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), British Columbia

Chương trình “Rural and Northern Immigration Pilot” đang hợp tác với các khu vực nêu trên để thử nghiệm những cách tiếp cập mới với:

 • Việc sử dụng người nhập cư để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương và hỗ trợ phát triển kinh tế trong vùng
 • Tạo ra môi trường thân thiện để hỗ trợ những người nhập cư mới có thể ở lại các cộng đồng nông thôn

Diện định cư này giúp cho người lao động nước ngoài lành nghề gia tăng cơ hội được ở lại dài hạn tại các khu vực nông thôn của Canada thông qua việc làm việc:

 • Trong các cộng động thuộc diện áp dụng của chương trình
 • Các khu vực, đối tác khác của chính phủ liên bang
 • Cho chính quyền của tỉnh và vùng lãnh thổ

2. Tiến trình

Với tư cách là một ứng viên, các bạn cần phải tìm được công việc (job) với nhà tuyển dụng nằm tại 1 trong các khu vực tham gia chương trình

Nếu như cộng đồng đó đề cử bạn và bạn apply xin quyền thường trú nhân (PR) thành công thì bạn có thể chính thức chuyển đến đó làm việc và sinh sống trong dài hạn.

3. Những ai có thể tham gia

Để có đủ điều kiện để tham gia vào chương trình “Rural and Northern Immigration Pilot Program”, các bạn cần thỏa mãn tất cả các gạch đầu dòng sau (chi tiết sẽ được nói rõ hơn trong bài):

 • Bạn phải có giấy đề cử / giới thiệu (Recommendation) từ một tổ chức phát triển kinh tế cộng đồng đã được chỉ định / công nhận
 • Có kinh nghiệm làm việc hoặc đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục Công lập, đào tạo bậc học sau trung học phổ thông, nằm trên địa bàn của cộng đồng đã đề cử, giới thiệu bạn
 • Có job offer hợp lệ
 • Thỏa mãn điều kiện tối thiểu yêu cầu về ngôn ngữ
 • Thỏa mãn điều kiện về trình độ học thuật
 • Chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện tài chính để hỗ trợ việc chuyển tiếp của bạn vào cộng đồng đã chọn
 • Có ý định sống tại cộng đồng đã chọn

Trong đó, cụ thể:

3.1. Đề cử từ một cộng đồng tham gia chương trình

Bạn cần phải có đề cử từ 1 trong số các cộng đồng / khu vực tham gia vào chương trình định cư này (danh sách cụ thể đã nêu trong mục 1)

Thường thì các cộng đồng này sẽ quyết định xem có đề cử bạn hay không dựa trên:

 • Bạn có ý định sống tại cộng đồng này hay không
 • Job offer của bạn tại cộng đồng này và nhu cầu kinh tế của khu vực
 • Kinh nghiệm làm việc và tập hợp các kỹ năng
 • Mối liên hệ, ràng buộc của bạn với cộng đồng

3.2. Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục (trong vòng ít nhất 1,560 giờ) trong khoảng thời gian 3 năm gần nhất

Để tính toán số giờ làm việc của bạn:

a/ Đếm số giờ làm việc part-time và full-time của bạn

 • Số giờ làm việc đều phải thuộc cùng 1 vị trí công việc / nghề nghiệp, vẫn được chấp nhận nếu bạn làm việc cho nhiều nhà tuyển dụng khác nhau
 • Số giờ được tính phải nằm trong khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng
 • Số giờ làm việc này có thể được tích lũy từ bên trong hoặc bên ngoài lãnh thổ Canada (Nếu bạn làm việc bên trong lãnh thổ của Canada, bạn cần phải được cấp phép cư trú ngắn hạn hợp pháp trong khoảng thời gian này)

b/ Không tính số giờ làm việc mà bạn không được trả lương. Làm công tác tình nguyện hoặc làm thực tập sinh không lương không hợp lệ

c/ Không tính số giờ làm việc mà bạn chính là người chủ lao động và tự trả lương cho bản thân

Kinh nghiệm làm việc của bạn phải bao gồm:

 • Đa số hoặc tất cả các nhiệm vụ được liệt kê trong National Occupational Classification (NOC) trong định nghĩa về công việc của bạn
 • Các hoạt động được liệt kê trong phần mở đầu (lead statement) về NOC của bạn

3.3. Job offer

Bạn cần phải có job offer làm việc tại 1 trong những cộng đồng tham gia vào chương trình

Công việc bạn được offer phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

 • Công việc là công việc toàn thời gian (full-time): Bạn phải làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần và được trả lương
 • Công việc không mang tính thời vụ: mang tính liên tục, ổn định, thường xuyên được thanh toán lương quanh năm
 • Công việc không thời hạn (permanent): không có thời điểm kết thúc cố định
 • Mức lương phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu được quy định tại “Job Bank’s minimum wage” cho NOC của bạn
 • Kinh nghiệm làm việc của bạn phải thể hiện được bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ được quy định từ trước của công việc

3.4. Kỹ năng

Job offer của bạn phải có mức độ ngang bằng / cao hơn hoặc thấp hơn 1 bậc so với NOC bạn sử dụng để diễn giải kinh nghiệm làm việc của bản thân.

Tuy nhiên, nếu kinh nghiệm làm việc của bạn xếp vào NOC skill level D thì công việc được offer phải được cung cấp cho cùng nghề nghiệp mà bạn có kinh nghiệm

Ví dụ:

 • Job offer NOC 0: kinh nghiệm làm việc thuộc NOC 0 hoặc A
 • Job offer NOC A: kinh nghiệm làm việc thuộc NOC 0, A hoặc B
 • Job offer NOC B: kinh nghiệm làm việc thuộc NOC A, B hoặc C
 • Job offer NOC C: kinh nghiệm làm việc thuộc NOC B hoặc C
 • Job offer NOC D: kinh nghiệm làm việc thuộc cùng nghề nghiệp

3.5 Du học sinh quốc tế

Bạn sẽ được miễn giảm tiêu chí về kinh nghiệm làm việc ở phía trên nếu bạn là du học sinh quốc tế đã tốt nghiệp từ:

a/ Một chương trình đào tạo bậc sau phổ thông, thời lượng từ 2 năm trở lên. Đồng thời bạn:

 • Học với tư cách là sinh viên full-time cho trong khoảng thời gian tối thiểu 2 năm
 • Nhận được giấy chứng nhận trong vòng 18 tháng trước khi bạn apply xin permanent residence
 • Sinh sống tại cộng đồng ít nhất 16 tháng trong vòng 24 tháng gần nhất, được sử dụng để học lấy bằng chứng nhận kể trên hoặc

b/ Có bằng Master hoặc cao hơn. Đồng thời bạn:

 • Học với tư cách là sinh viên full-time cho trong khoảng thời gian học lấy bằng
 • Nhận được giấy chứng nhận trong vòng 18 tháng trước khi bạn apply xin permanent residence
 • Sinh sống tại cộng đồng trong suốt khoảng thời gian học lấy bằng

Bạn không thể apply với tư cách là du học sinh nếu bằng chứng nhận của bạn từ các chương trình như:

 • Học Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp chiếm hơn nửa thời lượng chương trình
 • Học từ xa chiếm hơn nửa thời lượng chương trình
 • Học bổng hoặc quỹ tài trợ được trao kèm theo yêu cầu bạn phải trở về nước để ứng dụng kiến thức đã học

(Chú thích: Bằng chứng nhận (credential) bao gồm degree, diploma, certificate hoặc trade hoặc apprenticeship từ một trường công lập của Canada (thuộc cộng đồng đề cử bạn))

3.6. Yêu cầu về Ngôn ngữ / Ngoại ngữ

Bạn cần phải thỏa mãn các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu dựa trên NOC mà job offer bạn sử dụng để apply. Các bạn sử dụng thang đo:

 • Canadian Language Benchmarks (CLB) hoặc
 • Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho mỗi NOC tương ứng là:

 • NOC 0 và A: CLB/NCLC 6
 • NOC B: CLB/NCLC 5
 • NOC C và D: CLB/NCLC 4

[Thang chuyển đổi các bạn xem tại: Hệ thống tính điểm CRS của Express Entry]

Bạn sẽ nộp chứng chỉ, kết quả có được trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất.

3.7. Yêu cầu về học thuật

Bạn cần phải có:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Canada hoặc
 • Báo cáo “Education credential assessment (ECA)”, từ một tổ chức được chỉ định hoặc một tổ chức chuyên môn, chứng minh rằng bạn đã hoàn thành một chương trình học tương đương với trường trung học phổ thông tại Canada

+ Báo cáo ECA cần được phát hành trong vòng 5 năm gần nhất so với thời điểm bạn nộp đơn apply

+ Báo cáo ECA nguyên bản cần phải được phát hành vào thời điểm hoặc sau khi tổ chức công nhận được chỉ định

3.8. Khả năng tài chính

Nếu bạn chưa làm việc hợp pháp ở Canada khi apply thì bạn cần chứng minh được bản thân có đủ tiền để hỗ trợ chính mình và gia đình (nếu có) trong quá trình chuyển đổi và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Bạn cần chứng minh được bạn có đủ tiền để hỗ trợ bất cứ thành viên nào đi cùng bạn qua Canada (nếu có)

3.9. Ý định sống tại cộng đồng

Để tham gia vào chương trình nhập cư này, bạn cần lên kế hoạch sống tại cộng đồng bạn chọn để apply.

Trên đây là tất cả những điều bạn cần biết về chương trình định cư “Rural and Northern Immigration Pilot” của Canada. Chúc các bạn có được lộ trình rõ ràng và hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *