Ngành học ở University of Montreal – Chi tiết từng chương trình (P1)

Các ngành học ở University of Montreal vô cùng đa dạng, được giảng dạy theo cả hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Pháp để tiếp cận được với một cộng đồng đông đảo sinh viên hơn…

Ngành học ở University of Montreal rất đa dạng, có cả chương trình Tiếng Pháp và chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu xem ngôi trường ở Quebec này sẽ cho phép bạn lựa chọn những chương trình nào nhé!

Bài viết tham khảo:

University of Montreal (tên viết tắt là UdeM) là trường Đại học Công lập được thành lập vào năm 1878, có campus chính nằm tại thành phố Montreal của tỉnh Quebec. UdeM được coi là một trong những ngôi trường nghiên cứu hàng đầu Canada. Để đọc thêm thông tin chi tiết về trường các bạn có thể tìm hiểu tại:

[University of Montreal – Tỏa sáng bằng Lòng tin và Tri thức]

Danh sách Ngành học ở University of Montreal được giảng dạy theo hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Danh sách Ngành học ở University of Montreal được giảng dạy theo hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Sau đây là Danh sách các Ngành học ở University of Montreal

1. Administration and Management Sciences: Khoa học Quản lý và Quản trị

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Administration of Education and Training Systems Specialized Graduate Diploma 30
2 Administration of Education and Training Systems Short Graduate Program (Master Level) 15
3 Analysis and evaluation of organizations and health systems services Short Graduate Program (Doctorate Level) 18
4 Business Law Specialized Graduate Diploma 30
5 Business Law Short Graduate Program (Master Level) 15
6 Business Law – with thesis track Master’s Degree 45
7 Education Administration Master’s Degree 45
8 Education Administration Short Graduate Program (Master Level) – Advanced 15
9 Education Administration Doctorate 90
10 Education Administration (D.Esd.) Doctorate 90
11 Health Services Administration Master’s Degree 45
12 Health Services Administration Specialized Graduate Diploma 30
13 Health Services Administration Short Graduate Program (Master Level) 15
14 Health Technology Assessment Master’s Degree 45
15 Health Technology Assessment Specialized Graduate Diploma 30
16 Health Technology Assessment Short Graduate Program (Master Level) 15
17 Healthcare System Management Complementary Diploma to the Master’s Degree 9
18 Individualized Studies Doctorate 90
19 Industrial Relations Master’s Degree 45
20 Industrial Relations Specialized Graduate Diploma 30
21 Industrial Relations Doctorate 90
22 Industrial Relations – Diversity Management in Organizations Short Graduate Program (Master Level) 15
23 Industrial Relations – Dynamics of Labour Relations Short Graduate Program (Master Level) 15
24 Industrial Relations – Occupational Health and Wellbeing Short Graduate Program (Master Level) 15
25 Industrial Relations – Strategic Management of Human Resources Short Graduate Program (Master Level) 15
26 Law – Taxation Master’s Degree 45
27 Leadership and Educational Institution Management Specialized Graduate Diploma 30
28 Leadership and Educational Institution Management Short Graduate Program (Master Level) 15
29 Maîtrise en droit, option droit des affaires Master’s Degree 45
30 Occupational Health and Safety Specialized Graduate Diploma 30
31 Occupational Skills Short Graduate Program (Master Level) 15
32 Patient Safety and Quality Management Specialized Graduate Diploma 30
33 Patient Safety and Quality Management Short Graduate Program (Master Level) 15
34 Planning and Management of Development Projects Specialized Graduate Diploma 30
35 Social Administration Specialized Graduate Diploma 30
36 Social Administration Short Graduate Program (Master Level) 15
37 Social Administration Master’s Degree 45

2. Arts and Music: Nghệ thuật và Âm nhạc

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Art History Master’s Degree 45
2 Art History Doctorate 90
3 Cinema Studies Doctorate 90
4 Digital Music Specialized Graduate Diploma 30
5 Doctorat en musique, option interprétation Doctorate 90
6 Fine Arts and Creative Technologies Specialized Graduate Diploma 30
7 Maîtrise en musique, option interprétation Master’s Degree 45
8 Media, Culture and Technology Specialized Graduate Diploma 30
9 Museum Studies Master’s Degree 45
10 Music Master’s Degree 45
11 Music Doctorate 90
12 Music – Composition for screen and stage Graduate Diploma in Advanced Professional Studies (Doctorate Level) 30
13 Music – Orchestral Repertoire Specialized Graduate Diploma 30
14 Music – Orchestral Repertoire 2 Specialized Graduate Diploma 30
15 Music – Performance Specialized Graduate Diploma 30
16 Music – Performance Graduate Diploma in Advanced Professional Studies (Doctorate Level) 30
17 Music – composition and sound art Master’s Degree 45
18 Music – composition and sound art Doctorate 90
19 Music Mediation Specialized Graduate Diploma 30
20 Music Mediation Short Graduate Program (Master Level) 12
21 Musique – Enseignement instrumental Short Graduate Program (Master Level) 15

3. Communication: Truyền thông

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Communication Sciences Master’s Degree 45
2 Communication Sciences Doctorate 90
3 Communication in changing organizations Short Graduate Program (Master Level) 15
4 Journalism Specialized Graduate Diploma 30
5 Media Communication Master’s Degree 45
6 Media, Culture and Technology Specialized Graduate Diploma 30
7 Organizational Communication Master’s Degree 45
8 Organizational Communication Specialized Graduate Diploma 30
9 Political Communication Specialized Graduate Diploma 30
10 Translation Master’s Degree 45
11 Translation Specialized Graduate Diploma 30
12 Translation Doctorate 90

4. Economics and Politics: Kinh tế và Chính trị

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Economic Sciences Master’s Degree 45
2 Economic Sciences Doctorate 90
3 International Law Specialized Graduate Diploma 30
4 International Law Short Graduate Program (Master Level) 15
5 International Law – with dissertation track Master’s Degree 45
6 International Law – with thesis track Master’s Degree 45
7 International Studies Master’s Degree 45
8 International Studies Specialized Graduate Diploma 30
9 International Studies Short Graduate Program (Master Level) 12
10 International and Public Affairs Master’s Degree 45
11 Mathematical and Computational Finance Specialized Graduate Diploma 30
12 Mathematical and Computational Finance Master’s Degree 45
13 Political Communication Specialized Graduate Diploma 30
14 Political Science Master’s Degree 45
15 Political Science Doctorate 90

5. Environment and Sustainable Development: Môi trường và Phát triển Bền vững

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Applied Geography in Environment Specialized Graduate Diploma 30
2 Architecture Master’s Degree 45
3 Biology Master’s Degree 45
4 Biology Doctorate 90
5 Chemistry Master’s Degree 45
6 Chemistry Doctorate 90
7 Environment and Sustainable Development Specialized Graduate Diploma 30
8 Environment, Health and Disaster Management Specialized Graduate Diploma 30
9 Environmental Planning and Design Master’s Degree 45
10 Environmental Planning and Design Doctorate 90
11 Environmental and Occupational Health Master’s Degree 45
12 Environmental and Occupational Health Short Graduate Program (Master Level) 15
13 Geography Master’s Degree 45
14 Geography Doctorate 90
15 Landscape Architecture Master’s Degree 45
16 Occupational Health and Safety Specialized Graduate Diploma 30
17 Public Health Master’s Degree 45
18 Public Health Specialized Graduate Diploma 30
19 Public Health Short Graduate Program (Master Level) 15
20 Public Health Doctorate 90
21 Public Health Graduate Diploma in Advanced Professional Studies (Doctorate Level) 30
22 Toxicology and Risk Analysis Specialized Graduate Diploma 30
23 Urban Planning Master’s Degree 45
24 Urban Planning Qualification
25 World Environmental Health Specialized Graduate Diploma 30

6. Environmental Planning and Design: Quy hoạch và Thiết kế Môi trường

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Architecture Master’s Degree 45
2 Environmental Planning and Design Master’s Degree 45
3 Environmental Planning and Design Doctorate 90
4 Game Design Specialized Graduate Diploma 30
5 Landscape Architecture Master’s Degree 45
6 Mobility, Transportation and Urban Planning Short Graduate Program (Master Level) 15
7 Planning and Management of Development Projects Specialized Graduate Diploma 30
8 Urban Planning Master’s Degree 45
9 Urban Planning Qualification

7. Fundamental and Applied Sciences: Khoa học Nền tảng và Ứng dụng

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Actuarial Studies Master’s Degree 45
2 Applied Geography in Environment Specialized Graduate Diploma 30
3 Biochemistry Master’s Degree 45
4 Biochemistry Doctorate 90
5 Bioinformatics Master’s Degree 45
6 Bioinformatics Doctorate 90
7 Biology Master’s Degree 45
8 Biology Doctorate 90
9 Biomedical Engineering Master’s Degree 45
10 Biomedical Engineering Specialized Graduate Diploma 30
11 Biomedical Engineering Doctorate 90
12 Chemistry Master’s Degree 45
13 Chemistry Doctorate 90
14 Computer Science Master’s Degree 45
15 Computer Science Doctorate 90
16 Digital Music Specialized Graduate Diploma 30
17 Environment and Sustainable Development Specialized Graduate Diploma 30
18 Environment, Health and Disaster Management Specialized Graduate Diploma 30
19 Game Design Specialized Graduate Diploma 30
20 Geography Master’s Degree 45
21 Geography Doctorate 90
22 Geomatics and Spatial Analysis Short Graduate Program (Master Level) 15
23 Mathematical and Computational Finance Specialized Graduate Diploma 30
24 Mathematical and Computational Finance Master’s Degree 45
25 Mathematics Master’s Degree 45
26 Mathematics Doctorate 90
27 Medical Physics Master’s Degree 45
28 Microbiology and Immunology Master’s Degree 45
29 Microbiology and Immunology Doctorate 90
30 Molecular Physiology and Biophysics Master’s Degree 45
31 Physics Master’s Degree 45
32 Physics Doctorate 90
33 Planning and Management of Development Projects Specialized Graduate Diploma 30
34 Social Statistics Short Graduate Program (Master Level) 15
35 Statistics Master’s Degree 45
36 Statistics Doctorate 90

8. Humanities: Nhân văn

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Ancient History Master’s Degree 45
2 Applied Humanities Doctorate 90
3 Art History Master’s Degree 45
4 Art History Doctorate 90
5 Classical Archaeology Master’s Degree 45
6 Geography Master’s Degree 45
7 Geography Doctorate 90
8 German Studies in the European Context Complementary Diploma to the Master’s Degree 15
9 Hispanic Studies Master’s Degree 45
10 Hispanic Studies Doctorate 90
11 History Master’s Degree 45
12 History Doctorate 90
13 Individualized Studies Doctorate 90
14 Jewish Studies Short Graduate Program (Master Level) 15
15 Journalism Specialized Graduate Diploma 30
16 Philosophy Master’s Degree 45
17 Philosophy Doctorate 90
18 Teaching History at the Collegiate Level Master’s Degree 45
19 Teaching Philosophy at the Collegiate Level Master’s Degree 45

9. Information and Communications Technologies: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Communication Sciences Master’s Degree 45
2 Communication Sciences Doctorate 90
3 Communication in changing organizations Short Graduate Program (Master Level) 15
4 Computer Science Master’s Degree 45
5 Computer Science Doctorate 90
6 Fine Arts and Creative Technologies Specialized Graduate Diploma 30
7 Game Design Specialized Graduate Diploma 30
8 Information Sciences (Archival and Library Sciences) Master’s Degree 51
9 Information Sciences (Archival and Library Sciences) Doctorate 90
10 Information Technology Law Master’s Degree 45
11 Information Technology Law Short Graduate Program (Master Level) 15
12 Media, Culture and Technology Specialized Graduate Diploma 30
13 Optometry – Adapted Computer Technologies for Visual Impairments Short Graduate Program (Master Level) 12
14 Planning and Management of Development Projects Specialized Graduate Diploma 30

10. Law: Luật

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Business Law Specialized Graduate Diploma 30
2 Business Law Short Graduate Program (Master Level) 15
3 Business Law – with thesis track Master’s Degree 45
4 Business Law in a Global Context Master’s Degree 45
5 Comparative Private Law Master’s Degree 45
6 Information Technology Law Master’s Degree 45
7 Information Technology Law Short Graduate Program (Master Level) 15
8 International Law Specialized Graduate Diploma 30
9 International Law Short Graduate Program (Master Level) 15
10 International Law – with dissertation track Master’s Degree 45
11 International Law – with thesis track Master’s Degree 45
12 Journalism Specialized Graduate Diploma 30
13 Law Master’s Degree 45
14 Law Doctorate 90
15 Law – North American Common Law Jurris Doctor 32
16 Law – North American Common Law Short Graduate Program (Master Level) 15
17 Law – Taxation Master’s Degree 45
18 Law and Labour Short Graduate Program (Master Level) 15
19 Laws in Comparative Common Law (LL.M.) Master’s Degree 45
20 Maîtrise en droit, option droit des affaires Master’s Degree 45
21 Notarial Law Master’s Degree 54

11. Literature and Language: Ngôn ngữ và Văn học

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Classical Studies Master’s Degree 45
2 Comparative Literature Master’s Degree 48
3 English Studies Master’s Degree 45
4 English Studies Doctorate 90
5 French Literature Master’s Degree 45
6 French Literature Doctorate 90
7 German Studies Master’s Degree 45
8 German Studies Doctorate 90
9 German Studies in the European Context Complementary Diploma to the Master’s Degree 15
10 Hispanic Studies Master’s Degree 45
11 Hispanic Studies Doctorate 90
12 Jewish Studies Short Graduate Program (Master Level) 15
13 Journalism Specialized Graduate Diploma 30
14 Linguistics Master’s Degree 45
15 Linguistics Doctorate 90
16 Literature Doctorate 90
17 Spanish as a Second Language Education Master’s Degree 45
18 Translation Master’s Degree 45
19 Translation Specialized Graduate Diploma 30
20 Translation Doctorate 90

12. Social Sciences and Social Action: Khoa học Xã hội và Hành động Xã hội

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Applied Humanities Doctorate 90
2 Clinical Neuropsychology Short Graduate Program (Master Level) 15
3 Criminalistic Science and Information Master’s Degree 45
4 Criminology Master’s Degree 45
5 Criminology Doctorate 90
6 Criminology – Criminological Analysis Master’s Degree 45
7 Criminology – Criminological Analysis Short Graduate Program (Master Level) 12
8 Criminology – Criminological Interventions Short Graduate Program (Master Level) 12
9 Individualized Studies Doctorate 90
10 Industrial Relations Master’s Degree 45
11 Industrial Relations Specialized Graduate Diploma 30
12 Industrial Relations Doctorate 90
13 Internal Security Master’s Degree 45
14 Internal Security Specialized Graduate Diploma 30
15 Psychoeducation Master’s Degree 45
16 Psychoeducation Short Graduate Program (Master Level) 15
17 Psychoeducation Doctorate 90
18 Psychoeducation – Laval Campus Master’s Degree 45
19 Psychoeducation – Laval Campus Short Graduate Program (Master Level) 15
20 Psychologie – option psychologie du travail et organisations Doctorate 120
21 Psychology Master’s Degree 45
22 Psychology Doctorate 90
23 Psychology – Clinical Neuropsychology Option Doctorate 126
24 Psychology – Clinical Psychology Option Doctorate 130
25 Psychology – Research and Intervention – Clinical Neuropsychology Option Doctorate 153
26 Psychology – Research and Intervention – Clinical Psychology Option Doctorate 157
27 Psychology – Research and Intervention – Workplace and Organizational Doctorate 150
28 Social Work Master’s Degree 45
29 Social Work Doctorate 90

13. Theology and Religious Sciences: Khoa học Tôn giáo và Thần học

STT

Chương trình

Văn bằng

Tín chỉ

1 Practical Theology Master’s Degree 45
2 Practical Theology Doctorate 90
3 Religious Sciences Master’s Degree 45
4 Religious Sciences Doctorate 90
5 Religious Studies Short Graduate Program (Master Level) 12
6 Spirituality and Health Specialized Graduate Diploma 30
7 Theology Master’s Degree 45
8 Theology Licence 60
9 Theology Doctorate 90
10 Theology Doctorate 75

Trên đây là Danh sách các ngành học ở University of Montreal phần 1. Các chuyên ngành:

  • Health Sciences: Khoa học Sức khỏe
  • Life Sciences: Khoa học Đời sống
  • Social Sciences: Khoa học Xã hội
  • Teaching and Education Sciences: Khoa học Giáo dục và Sư phạm

mình sẽ gửi đến các bạn trong bài “Chương trình học Universite de Montreal chi tiết theo ngành (P2)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *