Muốn tìm và ở lại làm việc tại Canada thì nên biết mã NOC

Du học sinh hay người lao động muốn biết ở Canada có những ngành nghề công việc gì, hay có những ngành học nào thì các bạn nên biết mã NOC…

Ở xứ lá Phong các công việc, nghề nghiệp hay ngành học được phân loại rõ ràng và riêng biệt và được gọi tắt là NOC. {Phân loại nghề nghiệp quốc gia (The National Occupational Classification – NOC)}…

mã NOC

NOC là một hệ thống được tiêu chuẩn hóa và được công nhận trên toàn lãnh thổ Canada, mỗi một loại công việc NOC có gán một mã gồm bốn chữ số và mô tả công việc cho mọi nghề nghiệp trong thị trường lao động ở quốc gia này.

NOC được gán một mã số cho mọi nghề nghiệp duy nhất tồn tại trong thị trường lao động Canada. Người nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng mã NOC để đánh giá mọi kinh nghiệm làm việc của người nộp đơn xin nhập cư. Bất cứ khi nào làm thủ tục xin nhập cư đều được yêu cầu xác định kinh nghiệm làm việc, bằng cách chỉ ra mã NOC phù hợp nhất với kinh nghiệm của họ. Một số đối tượng nhập cư kinh tế thậm chí còn bị giới hạn xét đơn nộp trong một số ngành nghề được xác định bởi các mã NOC cụ thể. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là bạn, với tư cách là người nộp đơn xin nhập cư, bạn phải hiểu cách hoạt động của mã NOC.

Chọn đúng mã NOC là một trong những phần quan trọng nhất trong đơn xin nhập cư. Nếu bạn chọn mã NOC không thực sự phù hợp với kinh nghiệm làm việc của bạn, đơn của bạn có thể bị từ chối hoặc bị trả lại. Tùy thuộc vào bạn để đảm bảo rằng bạn chọn mã NOC phù hợp và bạn có tài liệu để chứng minh. Mỗi mã NOC có một chức danh công việc liên quan

NOC Skill Types

Tất cả có 10 loại kỹ năng trong ma trận mã NOC chính:

 • 0 – Management occupations
 • 1 – Business, finance, and administration occupations
 • 2 – Natural and applied sciences and related occupations
 • 3 – Health occupations
 • 4 – Occupations in education, law and social, community and government services
 • 5 – Occupations in art, culture, recreation and sport
 • 6 – Sales and service occupations
 • 7 – Trades, transport and equipment operators and related occupations
 • 8 – Natural resources, agriculture and related production occupations
 • 9 – Occupations in manufacturing and utilities The first digit of most NOC codes identifies the Skill Type of the occupation.

NOC Skill Levels

Cấp độ kỹ năng NOC xác định kinh nghiệm nghề nghiệp theo số lượng và loại hình giáo dục và đào tạo, thường được yêu cầu để thực hiện các kỹ năng của một nghề nghiệp. Sự phức tạp và trách nhiệm điển hình của một nghề nghiệp cũng được xem xét trong việc chỉ định Cấp độ kỹ năng. Có bốn cấp độ kỹ năng trong NOC:

 • A: Nghề nghiệp thường yêu cầu giáo dục đại học
 • B: Nghề nghiệp thường yêu cầu giáo dục đại học hoặc đào tạo học nghề
 • C: Nghề nghiệp thường yêu cầu học trung học và / hoặc đào tạo đặc thù nghề nghiệp
 • D: Nghề nghiệp thường yêu cầu đào tạo tại chỗ

Mỗi cấp độ kỹ năng này sẽ được biểu thị bằng chữ số thứ hai trong mã NOC:

 • A – 0 hoặc 1 / B – 2 hoặc 3 / C – 4 hoặc 5 / D – 6 hoặc 7

Chú ý: Riêng với nghề quản lý thì nhìn mã NOC ta sẽ hiểu được người quản lý đó có cấp bậc vị trí gì

+ Đối với người có mục đích nhập cư, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng được phân loại là Kỹ năng cấp A hoặc B, hoặc trong Loại kỹ năng 0 (nghề quản lý – được coi là công việc có tay nghề cao). Bất kỳ nghề nghiệp nào được phân loại là Kỹ năng cấp C hoặc D đều được coi là công việc có tay nghề thấp. Một số chương trình nhập cư cũng có thể đề cập đến công việc bán lành nghề, bao gồm tất cả các nghề nghiệp được phân loại là Kỹ năng NOC Cấp A, B hoặc C hoặc trong Loại kỹ năng 0.

+ Chữ số đầu tiên của mã NOC biểu thị Loại kỹ năng, trong khi chữ số thứ hai biểu thị Cấp độ kỹ năng. Ngoại lệ duy nhất cho công thức này là các nghề nghiệp trong Loại kỹ năng 0: Nghề quản lý. Vì có các ngành nghề quản lý trong mỗi ngành công nghiệp, chữ số thứ hai của tất cả các ngành nghề quản lý cho biết ngành nghề này.

Ví dụ: Người quản lý hệ thống thông tin sẽ được phân loại là NOC 0213. Chữ số đầu tiên, 0, cho biết đây là vị trí quản lý. Chữ số thứ hai, 2, xác định nó là một vị trí trong ngành khoa học quốc gia và ứng dụng.

Tìm mã NOC

Để tìm ra mã NOC và xem các ngành nghề đó có các ngành nhỏ nào và ngành nghề đó làm gì thì bạn hãy vào đường Link sau và đánh tên ngành nghề cần tìm hoặc xem chi tiết từng mã NOC trong đó để hiểu biết về ngành nghề đó => Tìm mã NOC

Chú ý: Căn cứ vào danh sách ngành nghề mã NOC trong link trên chúng ta cũng có thể hình dung ra luôn ngành học của công việc ngành nghề đó sau này ra làm gì….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *