Homepage » Khám phá Canada

Khám phá Canada

Tên gọi của đất nước Canada có nguồn gốc từ đâu?

Tên gọi của mỗi quốc gia là sự thể hiện văn hóa lịch sử và cả chính trị. Tất nhiên không phải tự dưng các quốc gia lại có tên gọi. Tên gọi của đất nước Canada cũng vậy, nó cũng không phải tự dưng mà có