Homepage » Khám phá Canada

Khám phá Canada

Dân tộc nào sinh sống đầu tiên tại đất nước Canada?

Đất nước Canada là một vùng đất mới và chứa đựng nhiều bí ẩn. Đặc biệt, là người Viking mà hiện nay còn rất ít tư liệu về họ. Bởi người Vikinh là dân tộc sinh sống đầu tiên tại Canada và cũng là người đầu tiên khám phá ra Châu Mĩ.