Kế hoạch nhập cư của Canada 2019 tới 2021 =>Số lượng định cư nhiều

Đất nước lá Phong đang cần nhiều công nhân, kỹ sư và lãnh đạo có tay nghề và kỹ năng cao, vì vậy họ đã ra kế hoạch nhập cư 2019 – 2021 như sau

Ngài Bộ trưởng Bộ Nhập cư Canada – Ahmed Hussen đã thông báo kế hoạch nhập cư 2019 – 2021 thay cho kế hoạch nhập cư 3 năm một lần được áp dụng từ 2017. Kế hoạch di trú nhập cư này như sau.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Canada – Ahmed Hussen

Bộ trưởng Bộ di trú Nhập cư Canada – Ahmed Hussen

Các con số của kế hoạch nhập cư Canada 2019 – 2021 là:

Kế hoạch di trú nhập cư giai đoạn 2019 – 2021
Năm 2019 2020 2021
Tuyển sinh dự kiến ​​- Mục tiêu 330,800 341,000 350,000
Phân bổ chỉ tiêu Cư trú theo Diện và theo năm
Năm 2019 2020 2021
Tuyển sinh dự kiến ​​- Phạm vi Thấp – Cao Thấp – Cao Thấp – Cao
Các đề cử kinh tế liên bang, tỉnh / lãnh thổ 142,500 – 176,000 149,500 – 172,500 157,500 – 178,500
Công nhân và Kinh doanh lành nghề do Quebec chọn To be determined To be determined To be determined
Đoàn tụ gia đình 83,000 – 98,000 84,000 – 102,000 84,000 – 102,000
Người tị nạn, người được bảo vệ, nhân đạo và người khác 43,000 – 58,500 47,000 – 61,500 48,500 – 64,500
Toàn bộ 310,000 – 350,000 310,000 – 360,000 320,000 – 370,000

Kế hoạch nhập cư của Canada năm 2019 – 2021

Kế hoạch di trú nhập cư cho năm 2019 – 2021 đã thay thế hoàn toàn kế hoạch ba năm được giới thiệu vào mùa thu năm 2017, lần đầu tiên sau hơn 15 năm đặt ra mức nhập cư theo kế hoạch cụ thể cho một năm. Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch sẽ xem xét lại kế hoạch mỗi mùa thu để điều chỉnh mức kế hoạch cho những năm tới, theo yêu cầu. Kế hoạch 2019 – 2021 bao gồm các điều chỉnh cho các mục tiêu được công bố trước đó 1 năm.

Theo kế hoạch này, Canada sẽ chào đón nhiều hơn những công nhân, kỹ sư tài năng hơn với các kỹ năng và chuyên môn cần thiết cho nền kinh tế của họ, đoàn tụ nhiều thành viên gia đình hơn và giúp đỡ nhiều người tị nạn muốn bắt đầu cuộc sống mới.

Ngoài ra, lập trước kế hoạch nhập cư theo 3 năm đang góp phần vào sự thành công của chương trình nhập cư Canada bằng cách cho phép Di dân, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, các đối tác liên bang và tỉnh và lãnh thổ, và các đối tác quan trọng khác như nhà cung cấp dịch vụ định cư, lên kế hoạch tốt hơn cho dự án liên quan đến định cư để tìm kiếm những nhân tài cho đất nước.

Xem thêm: Bản gốc kế hoạch nhập cư Canada 2019 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *