Chương trình học và Học phí Trường Cao đẳng Seneca

Trường Cao đẳng Seneca (tên Tiếng Anh là Seneca College) được thành lập vào năm 1967, tọa lạc ngay tại thành phố Toronto, một trong những thành phố phát triển nhất của tỉnh Ontario, Canada. Hiện nay, trường đã và đang cung cấp dịch vụ giáo dục cho gần 100,000 sinh viên, trong đó có […]

Trường Cao đẳng Seneca (tên Tiếng Anh là Seneca College) được thành lập vào năm 1967, tọa lạc ngay tại thành phố Toronto, một trong những thành phố phát triển nhất của tỉnh Ontario, Canada. Hiện nay, trường đã và đang cung cấp dịch vụ giáo dục cho gần 100,000 sinh viên, trong đó có hơn 5,300 sinh viên quốc tế đến từ 130 quốc gia.

Học phí trường Cao đẳng Seneca rất phải chăng

Học phí trường Cao đẳng Seneca rất phải chăng

Với bài viết ngày hôm nay, mình sẽ cung cấp tới các bạn danh sách hơn 200 chương trình học đi kèm là mức học phí Trường Cao đẳng Seneca. Hi vọng bài viết giúp ích ít nhiều cho các bạn học sinh đang có nhu cầu muốn đi du học Canada.

(*Lưu ý: Khoản học phí năm đầu đã bao gồm: Tiền học hai kì năm đầu, Phí Nhập học, Tiền bảo hiểm một năm và các loại phụ phí khác).

Chương trình học và Học phí Trường Cao đẳng Seneca

Tên chuyên ngành Tiếng Việt

Tổng học phí năm đầu

(2018 – 2019)

0 – 9
Hoạt hình 3D $24,983.94
911 và Liên lạc Dịch vụ Khẩn cấp $14,820.49
A
Học tập Nâng cao N/A
Kế toán $14,829.84
Kĩ thuật Kế toán $14,829.84
Kế toán và Tài chính $14,829.84
Kế toán và Lương bổng $14,829.84
Diễn xuất trước Máy quay và Lồng tiếng $20,469.94
Kế toán và Tài chính Nâng cao  N/A
Điều tra và Thực thi Pháp luật Nâng cao $14,820.49
Điều hành Hoạt động bay Phi công của các hãng Hàng không $51,608.84
Hoạt hình $19,627.94
Thiết kế Điện tử Ứng dụng $17,271.84
Nghệ thuật Nền tảng $14,744.94
Nghệ thuật và Khoa học – Chuyển sang Đại học $14,744.94
Điều hành hoạt động Hàng không $14,829.84
An toàn Hàng không $14,829.84
B
Khoa học Hành vi $14,820.49
Thông tin Sinh học $17,186.94
Công nghệ Sinh học – Nâng cao $14,744.94
Quản lý Thương hiệu $14,724.94
Phát thanh truyền hình – Radio $18,386.82
Phát thanh truyền hình – Radio (Liên kết giữa Cao đẳng Seneca/Đại học York) $18,386.82
Phát thanh truyền hình – Ti vi $18,386.82
Phát thanh truyền hình – Ti vi (Liên kết giữa Cao đẳng Seneca/Đại học York) $16,076.94
Kỹ sư Xây dựng Hệ thống Kỹ thuật $14,829.84
Kinh doanh $14,829.84
Kinh doanh – Bảo hiểm $14,829.84
Kinh doanh – Kinh doanh Quốc tế $14,829.84
Kinh doanh – Marketing $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Lập Kế hoạch Tài chính và Kế toán $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Doanh nhân và Các Doanh nghiệp nhỏ $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Lập kế hoạch Tài chính $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Nguồn Nhân lực $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Kinh doanh Quốc tế $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Quản lý $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Marketing $14,829.84
Quản trị Kinh doanh – Quản lý Mua và Cung cấp $14,829.84
C
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học $14,744.94
Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Hóa học $14,744.94
Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Hóa học – Dược phẩm $14,744.94
Chuyên viên về sự Phát triển của Trẻ nhỏ N/A
Chăm sóc Trẻ em và Thanh niên $14,820.49
Kỹ thuật viên Dân dụng $14,829.84
Công nghệ Dân dụng $14,829.84
Công nghệ Dân dụng (Liên kết giữa Cao đẳng Seneca/Đại học York) $14,829.84
Nghiên cứu Lâm sàng $17,186.94
Cơ hội Cao đẳng $14,829.84
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính $14,829.84
Hỗ trợ Kỹ thuật và Mạng Máy tính $15,705.94
Lập trình Máy tính $15,705.94
Phân tích và Lập trình Máy tính $15,705.94
Công nghệ Hệ thống Máy tính $15,705.94
Khoa học Mĩ phẩm $17,186.94
Quản lý và Kĩ thuật Mĩ phẩm $14,829.84
Điều hành Tòa án $14,829.84
Điều hành Tòa án (Tiếp nối) $14,829.84
Quảng cáo Sáng tạo $14,724.94
Quảng cáo Sáng tạo (Liên kết giữa Cao đẳng Seneca/Đại học York) $14,724.94
D
Phát triển Ứng dụng Cơ sở dữ liệu $19,627.94
Sản phẩm Truyền thông Không hư cấu và Phim Tài liệu $24,983.94
E
Giáo dục Từ sớm $14,829.84
Giáo dục Từ sớm (Tăng tốc) $14,829.84
Kỹ thuật viên Điện tử $14,829.84
Công nghệ Kĩ thuật Điện tử $14,829.84
Quản lý Năng lượng – Xây dựng Môi trường $14,829.84
Quản lý Cảnh quan Môi trường $14,820.49
Kỹ thuật viên Môi trường – Lấy mẫu và Giám sát $14,829.84
Kỹ thuật viên Môi trường $14,829.84
Công nghệ Môi trường $14,829.84
Chuyên gia thẩm mĩ $17,186.94
Quản lý và Kĩ thuật Thẩm mĩ $14,829.84
Quản lý Sự kiện – Thiết kế Sự kiện và Triển lãm $14,829.84
Marketing Sự kiện – Thể thao, Giải trí, Nghệ thuật $14,724.94
Các sản phẩm Truyền thông và Sự kiện $14,744.94
F
Nghệ thuật Thời trang $14,829.84
Kinh doanh Thời trang $14,829.84
Quản lý Kinh doanh Thời trang $14,829.84
Nghiên cứu Thời trang $14,829.84
Lên kế hoạch Tài chính $14,829.84
Dịch vụ Tài chính – Dịch vụ Khách hàng $14,829.84
Quản trị Tuân thủ Dịch vụ Tài chính $14,829.84
Công nghệ Tài chính $14,829.84
Kỹ thuật viên Phòng cháy Chữa cháy $14,829.84
Công nghệ Kỹ thuật Phòng cháy Chữa cháy $14,829.84
Lính cứu hỏa, Giáo dục và Đào tạo tiền Dịch vụ $19,915.84
Nâng cao Sức khỏe $14,829.84
Dịch vụ Bay $14,724.94
Dịch vụ Bay: Điều hành và Quản lý Cabin $14,829.84
Thiết kế Hoa $14,829.84
Kiểm tra Gian lận và Pháp y Kế toán $14,829.84
G
Hoạt hình và Minh họa Game $24,983.94
Nghệ thuật nói chung – Tiếng Anh cho Mục đích Học vấn $14,829.84
Nghệ thuật nói chung – Chứng chỉ một năm $14,829.84
Phát triển Kinh doanh Khách sạn Toàn cầu $14,724.94
Quản lý Điều hành Khách sạn Toàn cầu $14,724.94
Lãnh đạo Dịch vụ Khách sạn Toàn cầu N/A
Quan hệ Chính phủ $14,744.94
Thiết kế Đồ họa $15,704.94
H
Bằng Cử nhân danh dự Công nghệ Hàng không $50,638.84
Bằng Cử nhân danh dự Hành vi Tâm lý $17,610.84
Bằng Cử nhân danh dự Phát triển của Trẻ nhỏ $19,166.84
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Quản lý Kinh doanh $19,166.84
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Quản lý Công nghệ Kinh doanh $19,081.94
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Quản lý Dịch vụ Tài chính $19,166.84
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Công nghệ và Chiến lược Nguồn nhân lực $19,166.84
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Tài chính và Kế toán Quốc tế $19,166.84
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Quản lý Kinh doanh Quốc tế $19,166.84
Bằng Cử nhân danh dự Thương mại – Marketing  N/A
Bằng Cử nhân danh dự Sức khỏe Tâm lý Cộng đồng  N/A
Bằng Cử nhân danh dự Phân tích Tâm lý và Tội phạm $17,601.49
Bằng Cử nhân danh dự Quản lý Chăm sóc Sức khỏe  N/A
Bằng Cử nhân danh dự Nghiên cứu Liên ngành $17,611.49
Bằng Cử nhân danh dự Công nghệ – Thông tin và Bảo mật $19,081.94
Bằng Cử nhân danh dự Công nghệ – Phát triển Phần mềm $19,081.94
Bằng Cử nhân danh dự Giải trí Trị liệu $17,601.49
Du lịch  N/A
Du lịch – Quản lý Dịch vụ Nhà hàng và Khách sạn $14,724.94
Nền tảng Du lịch $14,724.94
Quản lý Nguồn Nhân lực $15,246.84
I
Nhiếp ảnh Kỹ thuật số Độc lập $14,744.94
Nghệ sĩ minh họa Độc lập $19,076.94
Sản xuất Âm nhạc Độc lập $20,373.94
Nhà viết nhạc và Biểu diễn Độc lập $20,373.94
Sức khỏe Tâm lý của Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ $14,820.49
Thiết kế Truyền thông Tương tác $15,704.94
Quản lý Kinh doanh Quốc tế $17,726.52
Lưu thông và Phong tục Quốc tế $14,829.84
J
Báo chí $14,744.94
Báo chí (Liên kết giữa Cao đẳng Seneca/Đại học York) $14,744.94
L
Sức khỏe và các sản phẩm từ Động vật lớn $16,808.49
Thư ký Luật $14,829.84
Thư ký Luật (Tăng tốc) $14,829.84
Nghệ thuật Độc lập (Chuyển sang Đại học) $14,829.84
Kỹ thuật viên Thông tin và Thư viện $14,829.84
Kỹ thuật viên Thông tin và Thư việc (Tăng tốc) $14,829.84
M
Quản lý Marketing $14,724.94
Kỹ thuật viên Cơ khí (Thiết kế Dụng cụ) $14,618.99
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Khoa học Xây dựng $14,829.84
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Thiết kế Công nghiệp $14,618.99
Kỹ thuật viên Cơ khí – Lập trình CNC $14,618.99
Kỹ thuật Cơ khí (Làm dụng cụ và khuôn) $14,618.99
Can thiệp Sức khỏe Tâm thần $19,723.47
N
Quản lý và Lãnh đạo Không lợi nhuận N/A
Điều dưỡng viên (Liên kết với Trường Đại học York) $20,921.49
O
Nhân viên Quản trị – Điều hành $19,359.84
Nhân viên Quản trị – Dịch vụ Sức khỏe $19,359.84
Nhân viên Quản trị – Pháp luật $19,359.84
Bác sĩ Thị lực $19,161.84
P
Nhân viên Luật $14,829.84
Nhân viên Luật (Tăng tốc) $14,829.84
Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân N/A
Điều hành Chất lượng và Các vấn đề Luật pháp của Dược phẩm $14,744.94
Nhiếp ảnh N/A
Nền tảng Cảnh sát $14,820.49
Thực tập Điều dưỡng sinh $14,820.49
Tiền khóa Kinh doanh $14,829.84
Tiền khóa Khoa học Sức khỏe $14,820.49
Tiền khóa Truyền thông $14,744.94
Kế toán Chuyên nghiệp N/A
Thực hành Kế toán Chuyên nghiệp $14,831.84
Quản lý Dự án – Môi trường $14,829.84
Quản lý Dự án – Công nghệ Thông tin $17,186.94
Hành chính công $14,829.84
Quản hệ Công chúng – Quan hệ Nhà đầu tư $14,744.94
Quan hệ Công chúng – Truyền thông Doanh nghiệp $14,744.94
Quản trị Bất động sản (Tài sản và Thẩm định) $14,829.84
Quản trị Bất động sản (Tài sản và Thẩm định) (Tăng tốc) $14,829.84
Dịch vụ Giải trí $14,820.49
S
Phân tích CRM và Lực lượng Bán hàng Tự động hóa $14,724.94
Phương tiện Truyền thông Xã hội $14,829.84
Phân tích Phương tiện Truyền thông Xã hội $14,724.94
Nhân viên Dịch vụ Xã hội $14,820.49
Nhân viên Dịch vụ Xã hội (Tăng tốc) $14,820.49
Nhân viên Dịch vụ Xã hội – Nghiên cứu tuổi già $14,820.49
Nhân viên Dịch vụ Xã hội – Nghiên cứu tuổi già (Tăng tốc) $14,820.49
Nhân viên Dịch vụ Xã hội – Người nhập cư và Người Tị nạn $14,820.49
Nhân viên Dịch vụ Xã hội – Người nhập cư và Người Tị nạn (Tăng tốc) $14,820.49
Phân tích Marketing và Chiến lược Marketing $14,724.94
Logistics Toàn cầu – Quản lý Chuỗi Cung ứng $15,246.84
Quản lý Kinh doanh Bền vững N/A
T
Giao tiếp Kỹ thuật $14,744.94
Du lịch – Quản lý Dịch vụ – Chuyên ngành Dịch vụ Hàng không $14,724.94
Du lịch – Quản lý Dịch vụ – Chuyên ngành Kinh doanh Du lịch Toàn cầu $14,724.94
Du lịch – Quản lý Dịch vụ – Chuyên ngành Cuộc họp, Hội nghị và Sự kiện $14,724.94
Du lịch – Quản lý Dịch vụ – Chuyên ngành Dịch vụ Du lịch $14,724.94
Du lịch – Điều hành Du lịch $14,724.94
U
Các kĩ năng dưới nước $21,211.49
V
Trợ lý Thú y $14,820.49
Kĩ thuật viên Thú y $17,262.49
Hiệu ứng Thị giác cho Phim và Truyền hình $24,983.94
Nghệ thuật Thương mại Thị giác $14,829.84

Trên đây là các chương trình học và mức học phí Trường Cao đẳng Seneca. Các bạn hãy cố gắng nghiên cứu để tìm được ngành học phù hợp với bản thân mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *