Homepage » Du học Canada (page 6)

Du học Canada

Nộp đơn apply sang trường ở Canada – Bao giờ thì phù hợp?

Thời điểm nộp đơn apply sang trường ở Canada rất quan trọng, vì nó không chỉ quyết định bạn có được nhận vào trường, rồi có được học chương trình mình yêu thích hay không mà còn quyết định tiến độ xử lý hồ sơ du học Canada của mỗi người. Bài viết tham khảo: […]