Homepage » Định cư Canada (page 3)

Định cư Canada

Cách nào giúp những bạn mới sang được định cư Canada ngay, hãy đọc vào theo dõi chuyên mục của Canada.net.vn nhé

5 dấu hiệu phát triển của Người nhập cư tại Canada

Cộng đồng người nhập cư tại Canada đang ngày càng phát triển – cả về tài chính, học thức chuyên môn, nghề nghiệp và cả vị thế trong xã hội. Họ phát triển nhanh đến mức cộng đồng này đang ở trong nhóm những người cống hiến nhiều nhất cho xã hội Canada. Bài viết […]