Danh sách tất cả các trường cao đẳng ở Ontario

Bạn muốn tìm một trường cao đẳng ở khu vực Ontario (Toronto – Ottawa) thì bạn hãy xem trong bài này nhé. Có cả bản đồ vị trí các trường….

Canada.net.vn sẽ cung cấp cho các bạn biết danh sách các trường cao đẳng ở tỉnh – bang Ontario (trong đó có cả thành phố Toronto và thủ đô Ottawa).

Bảng danh sách các trường cao đẳng tại Ontario

Algonquin College
 • Tên trường: Algonquin College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1385 Woodroffe Ave – Nepean ON  K2G 1V8
 • Tel: 613-727-4723 or 1-800-565-4723
 • Web: www.algonquincollege.com
Cambrian College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: Cambrian College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1400 Barrydowne Rd – Sudbury ON  P3A 3V8
 • Tel: 705-566-8101 or 1-800-461-7145
 • Web: www.cambriancollege.ca
Canadore College of Applied Arts and Technology
 • Tên trường: Canadore College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 100 College Dr PO Box 5001 – North Bay ON  P1B 8K9
 • Tel: 705-474-7600 or 1 855 495-7915
 • Web: www.canadorecollege.ca
Centennial College
 • Tên trường: Centennial College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: PO Box 631 Stn A – Toronto ON  M1K 5E9
 • Tel: 416-289-5000 or 1-800-268-4419 (Ontario only)
 • www.centennialcollege.ca
Boreal college logo
 • Tên trường: Collège Boréal
 • Địa chỉ: 21, boul Lasalle – Sudbury ON  P3A 6B1
 • Tel: 705-560-6673 or 1-800-361-6673
 • www.collegeboreal.ca
Conestoga College logo
 • Tên trường: Conestoga College Institute of Technology and Advanced
 • Địa chỉ: Learning 299 Doon Valley Dr Kitchener ON  N2G 4M4
 • Tel: 519-748-5220
 • www.conestogac.on.ca
Confederation College logo
 • Tên trường: Confederation College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1450 Nakina Dr PO Box 398 Stn F – Thunder Bay ON  P7C 4W1
 • Tel: 807-475-6110 or 1-800-465-5493
 • www.confederationc.on.ca
Durham College logo
 • Tên trường: Durham College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 2000 Simcoe St N Oshawa ON  L1H 7K4
 • Tel: 905-721-2000
 • www.durhamcollege.ca
Fanshawe College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: Fanshawe College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1001 Fanshawe College Blvd London ON  N5Y 5R6
 • Tel: 519-452-4430
 • www.fanshawec.ca
Fleming College logo
 • Tên trường: Fleming College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 599 Brealey Dr Peterborough ON  K9J 7B1
 • Tel: 705-749-5530 or 1-866-353-6464
 • www.flemingcollege.ca
George Brown College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: George Brown College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: PO Box 1015 Stn B Toronto ON  M5T 2T9
 • Tel: 416-415-2000 or 1-800-265-2002
 • www.georgebrown.ca
Georgian College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: Georgian College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1 Georgian Dr Barrie ON  L4M 3X9
 • Tel: 705-728-1968
 • www.georgiancollege.ca/
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning logo
 • Tên trường: Humber College Institute of Technology and Advanced Learning
 • Địa chỉ: 205 Humber College Blvd Toronto ON  M9W 5L7
 • Tel: 416-675-3111
 • www.humber.ca
La Cité collégiale logo
 • Tên trường: La Cité collégiale
 • Địa chỉ: 801, promenade de l’Aviation Ottawa ON  K1K 4R3
 • Tel: 613-742-2483 or 1-800-267-2483
 • www.lacitec.on.ca
Lambton College logo
 • Tên trường: Lambton College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1457 London Rd Sarnia ON  N7S 6K4
 • Tel: 519-542-7751
 • www.lambtoncollege.ca
Loyalist College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: Loyalist College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 376 Wallbridge-Loyalist Rd PO Box 4200 Belleville ON  K8N 5B9
 • Tel: 613-969-1913 or 1-888-569-2547
 • www.loyalistcollege.com
Mohawk College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: Mohawk College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 135 Fennell Ave W PO Box 2034 Hamilton ON  L8N 3T2
 • Tel: 905-575-1212 or 1-866-410 4795
 • www.mohawkcollege.ca
Niagara College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: Niagara College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 100 Niagara College Blvd. Welland ON  L3C 7L3
 • Tel: 905-735-2211
 • www.niagaracollege.ca
Northern College of Applied Arts and Technology
 • Tên trường: Northern College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 4715 Hwy 101 E PO Box 3211 Timmins ON  P4N 8R6
 • Tel: 705-235-3211
 • www.northernc.on.ca
St. Clair College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: St. Clair College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 2000 Talbot Rd W Windsor ON  N9A 6S4
 • Tel: 519-966-1656 or 1-800-387-0524
 • www.stclaircollege.ca
St. Lawrence College of Applied Arts and Technology logo
 • Tên trường: St. Lawrence College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 100 Portsmouth Ave Kingston ON  K7L 5A6
 • Telephone: 613-544-5400
 • www.stlawrencecollege.ca
Sault College logo
 • Tên trường: Sault College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 443 Northern Ave PO Box 60 Sault Ste. Marie ON  P6A 5L3
 • Tel: 705-759-2554 or 1-800-461-2260
 • www.saultcollege.ca
Seneca College logo
 • Tên trường: Seneca College of Applied Arts and Technology
 • Địa chỉ: 1750 Finch Ave E North York ON  M2J 2X5
 • Tel: 416-491-5050
 • www.senecacollege.ca
Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning logo
 • Tên trường: Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning
 • Địa chỉ: 1430 Trafalgar Rd Oakville ON  L6H 2L1
 • Tel: 905-845-9430
 • www.sheridancollege.ca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *