Cao đẳng Coast Mountain | Chương trình học và Học phí

Cao đẳng Coast Mountain College (CMTN) là ngôi trường có học phí phải chăng tại Canada, được xây dựng với mục đích mang lại kiến thức học thuật cho cộng đồng dân cư phía tây bắc của tỉnh British Columbia…

Trường Cao đẳng Coast Mountain (tên viết tắt là CMTN) là ngôi trường Công lập được Chính phủ Canada công nhận, cho phép tiếp nhận và đào tạo cho du học sinh theo học các chương trình có học phí phải chăng…

Bài viết tham khảo:

Cao đẳng Coast Mountain College có nhiều chương trình học với học phí phải chăng

Cao đẳng Coast Mountain College có nhiều chương trình học với học phí phải chăng

Trường Cao đẳng Coast Mountain là ngôi trường Cao đẳng Cộng đồng được thành lập vào năm 1975 với mục tiêu đào tạo cho cộng đồng dân cư khu vực phía tây bắc của tỉnh British Columbia. Hiện nay trường đang mở rộng cánh cửa và tiếp nhận bộ phận du học sinh đến đây học tập và phát triển, đặc biệt là bộ phận sinh viên quốc tế mong muốn tìm kiếm chất lượng đào tạo quốc tế với mức phí phải chăng.

Hiện nay, mỗi năm trường cung cấp các dịch vụ học thuật cho hơn 2,000 sinh viên, trên tổng thể 5 campus nằm lần lượt tại các khu vực: Hazelton, Haida Gwaii, Prince Rubert, Smithers và Terrace.

Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết khác về trường Cao đẳng Coast Mountain, các bạn có thể tìm thấy tại:

[Coast Mountain College – Thông tin Du học sinh Quốc tế cần biết]

Phần A: Danh sách các Chương trình học của trường Cao đẳng Coast Mountain College

1. Nghệ thuật

Arts

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 General Studies Associate of Arts Degree Tháng 9 2 năm
2 Archaeological & Cultural Resource Management Specialization Associate of Arts Degree Tháng 9 2 năm
3 Sustainable Communities Specialization Associate of Arts Degree Tháng 9 2 năm
4 Criminology Specialization Associate of Arts Degree Tháng 9 2 năm
5 Criminology Diploma Tháng 9 2 năm
6 Community, Crime & Social Justice (CCSJ) Certificate Tháng 9 2 năm
7 First Nations Specialization Associate of Arts Degree Tháng 9 / Tháng 1 2 năm
8 University Credit Program Associate of Arts Degree Tháng 9 / Tháng 2 2 năm

2. Kinh doanh

Business

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 Business Administration Certificate Diploma Tháng 9 Certificate 1 năm; Diploma 2 năm
Tháng 1
Tháng 5
2 Post-Degree Business Diploma Diploma Tháng 9 2 năm
Tháng 1
Tháng 5
3 Business Post-Degree Diploma Tháng 9 2 năm
Tháng 1
Tháng 5
4 Public Administration Certificate Continual intakes 2 năm
5 Pre-Business Program Statement of Completion Tháng 1 (Kì mùa đông) 1 học kì
6 Rural Challenges in Marketing N/A N/A N/A

3. Dịch vụ Xã hội và Sức khỏe

Health & Social Services

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 Early Childhood Care & Education (ECCE) Diploma Tháng 9 2 năm
2 Health Care Assisstant (HCA) Certificate Tháng 1 29 tuần
3 Social Service Worker (SSW) Certificate / Diploma Tháng 9 1 năm Certificate; 2 năm Diploma + practicums
4 Access to Practical Nursing Diploma Tháng 11 13 tháng
5 Northern Collaborative Baccalaureate Nursing (NCBNP) – Registered Nurse Bachelor of Science in Nursing Tháng 9 4 năm

4. Khoa học

Sciences

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 General Studies Associate of Science Degree Tháng 9 2 năm
2 Applied Coastal Ecology (ACE) Diploma, Post-Degree Diploma Tháng 9 Diploma 2 năm; Post-Degree Diploma 1 năm
3 Applied Earth & Environmental Studies Certificate Tháng 9 1 năm
4 Environmental Geoscience Specialization Associate of Science Degree Tháng 9 2 năm
5 Engineering and Physical Sciences Transfer Certificate Tháng 9 1 năm
6 Mining Engineering and Technology Diploma Tháng 9 2 năm (Năm nhất ở CMNT, năm 2 ở BCIT)
7 University Credit Program Associate of Science Degree Tháng 9 / Tháng 1 2 năm

5. Fleld School

Fleld School

STT

Tên chương trình

1 Coast Mountain Ecology
2 Sense of Place: Gitga’at Territory Seaweed Camp
3 Kitsumkalum
4 Permaculture Design
5 Criminal Justice
6 Rainforests and Coastal Communities
7 People of the Skeena
8 Haida Gwaii: People and their Natural Environment
9 Skeena Watershed Ecosystems
10 Relationships and Language: Truth and Reconciliation in North Western BC
11 Stewart/Telegraph Creek
12 Icefields to Oceans
13 Haida Gwaii: First Nations Culture and Language
14 People and Place: The History and Geography of British Columbia
15 Invertebrates and their Ecosystems
16 Opportunities in the Skeena
17 Life in the oceans

6. Fine Arts

Fine Arts

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 First Nation Fine Arts Certificate Tháng 9 / Tháng 1 1 năm
2 First Nation Fine Arts Diploma Tháng 9 / Tháng 1 2 năm
3 First Nation Fine Arts Advanced Diploma Tháng 7 10 tháng

7. Trades

Trades

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 Automotive Service Technician Foundation Foundation Tháng 9 30 tuần
2 Automotive Service Technician Apprenticeship Level 2-4 Apprenticeship Tháng 1 6 – 7 tuần
3 Carpentry Foundation Foundation Tháng 9 / Tháng 1 24 tuần
4 Carpentry Apprenticeship Level 1-4 Apprenticeship Tháng 9 / Tháng 1 7 tuần
5 Electrical Foundation Foundation Tháng 9 / Tháng 1 / Tháng 5 24 tuần
6 Electrical Apprenticeship Level 1-4 Apprenticeship Tháng 9 / Tháng 1 / Tháng 5 10 tuần
7 Esthetics Certificate Tháng 1 26 tuần
8 Hairdressing Foundation Foundation Tháng 9 43 tuần
9 Heavy Mechanical Foundation Foundation Tháng 9 / Tháng 1 36 tuần
10 Heavy Mechanical Trades Apprenticeship Tháng 1 36 tuần
11 Millwright Foundation Foundation Tháng 1 24 tuần
12 Industrial Mechanic (Millwright) Apprenticeship Levels 1-4 Apprenticeship Tháng 5 7 tuần
13 Adult Intro to Trades Statement of Completion Tùy theo nhu cầu học 10 tuần
14 Parts and Warehousing Foundation Foundation Tháng 1 21 tuần
15 Professional Cook Apprenticeship 1 Apprenticeship Tháng 1 / Tháng 9 28 tuần
16 Professional Cook Apprenticeship 3 Apprenticeship Tháng 1 6 tuần
17 Enhanced Welding Foundation Foundation Tháng 9 40 tuần
18 Welder Training – Level B, Level A Modular Apprenticeship Tháng 9 28 tuần
19 Welding Foundation Foundation Tháng 9 28 tuần
20 Youth Train in Trades Dual Credit Cùng kì nhập học với các chương trình Foundation Đa dạng
21 Trades Sampler Statement of Completion Tùy theo nhu cầu học Đa dạng
22 Experience Carpentry Apprenticeship Tháng 1 10 tháng
23 Experience Carpentry Foundation Tháng 1 10 tháng
24 Arx & Sparx Welding Camp Statement of Completion Tháng 7 5 ngày
25 Intro to Trades for Women Statement of Completion Tháng 1/ Theo nhu cầu 10 tuần
26 Professional Cook Apprenticeship 2 Apprenticeship Tháng 1 14 tuần
27 Construction Craft Worker Apprenticeship Apprenticeship Tháng 1 4 tuần

8. Upgrading

Upgrading

STT

Tên chương trình

Bằng cấp

Kì nhập học

Thời gian học

1 Career & College Preparation (CCP) Certificate Certificate Tháng 9 / Tháng 1 / Tháng 5 Đa dạng
2 Career & College Preparation (CCP) BC Adult Graduation Diploma BC Adult Graduation Diploma (Adult Dogwood) Tháng 9 / Tháng 1 / Tháng 5 Đa dạng
3 English Pathway Program Statement of Completion Tùy theo nhu cầu 14 tuần
4 Retail Services Program Certificate Tháng 9 / Tháng 1 36 tuần
5 Workplace Literacy and Numeracy Program Certificate Tùy theo nhu cầu 10 tuần
6 Workplace Skills Training Program Certificate Tháng 9 / Tháng 1 36 tuần
7 Pre-Business Program Statement of Completion Tháng 1 01 học kì

Phần B: Học phí và Chi phí Du học tại trường Cao đẳng Coast Mountain

Các bạn có thể tham khảo một số số liệu sau:

Chi phí sinh hoạt

Mức tiền ($CAD)

1 Tiền nhà ở $6,000
2 Tiền ăn $5,400
Chi phí học tập
1 Học phí cho du học sinh quốc tế (10 course) $12,500
2 Tiền sách vở, dụng cụ học tập $2,000
Tổng chi phí cho 1 năm $25,900

Trong đó:

  • Chi phí nhà ở = 12 tháng x $500 CAD cho một phòng tiêu chuẩn của ký túc xá tại Terrace Campus và Smithers Campus. Phòng cao cấp hơn sẽ rơi vào khoảng $600 CAD, chỉ có tại Terrace Campus
  • Chi phí ăn uống (ước tính) = 12 tháng x $450 CAD

Đây đều là các chi phí ước tính được đưa ra từ phía trường. Các con số này có thể thay đổi theo thời gian hoặc hoàn cảnh cụ thể.

Không ở trong ký túc xá, các bạn có thể thuê phòng bên ngoài chung và chia tiền với bạn bè, ước tính rơi vào khoảng $500 CAD – $800 CAD/tháng.

Kinh tế tỉnh British Columbia đang tăng trưởng nhanh từng ngày, mang lại nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên đến đây học tập và làm việc. Mức lương tối thiểu ở British Columbia là $13.85 CAD. Chính quyền tỉnh BC đang cam kết sẽ nâng con số này lên $15.20 CAD trước năm 2021.

Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết khác về trường Cao đẳng Coast Mountain, các bạn có thể tìm thấy tại:

[Coast Mountain College – Thông tin Du học sinh Quốc tế cần biết]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *