Camosun College | Học phí và Danh sách các ngành học

Camosun College (Tên Tiếng Việt là Trường Cao đẳng Camosun) là một trong những trường Cao đẳng Công lập hàng đầu của tỉnh British Columbia. Hiện nay trường vẫn đang được đặt tại thành phố Victoria, nằm tại cực nam của Vancouver Island. Các bạn hãy cùng tìm hiểu về mức học phí cũng như […]

Camosun College (Tên Tiếng Việt là Trường Cao đẳng Camosun) là một trong những trường Cao đẳng Công lập hàng đầu của tỉnh British Columbia. Hiện nay trường vẫn đang được đặt tại thành phố Victoria, nằm tại cực nam của Vancouver Island. Các bạn hãy cùng tìm hiểu về mức học phí cũng như danh sách các chương trình học của Camosun College nhé!

Camosun College cung cấp rất nhiều các chương trình học cùng mức học phí hợp lý

Camosun College cung cấp rất nhiều các chương trình học cùng mức học phí hợp lý

Sau đây là Danh sách các chương trình học tại Camosun College và Học phí tương ứng

(Chú thích: Học phí dưới đây tính theo tổng toàn bộ chương trình học, không tính theo năm)

1. Ngành Nghệ thuật và Ngôn ngữ

Nghệ thuật và Ngôn ngữ

Học phí cho cả chương trình

Thời gian học

Nhân loại học N/A N/A
Nghiên cứu Khoa học và Nghệ thuật $35,100 CAD 4 kì + co-op, thực tập
Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương N/A N/A
Thiên văn học N/A N/A
Truyện tranh và Tiểu thuyết Đồ họa $15,250 CAD 2 kì
Truyền thông N/A N/A
Tư pháp Hình sự $33,200 CAD 4 kì + thực tập
Truyền thông Kĩ thuật số $17,200 CAD 2 kì + thực tập
Thiết kế, Viết và Sản xuất thông qua Kĩ thuật số $17,050 CAD 2 kì + thực tập
Kinh tế $34,400 CAD 2 năm (4 kì) +thực tập/co-op
Ngôn ngữ Anh N/A N/A
ESL/ELD N/A N/A
Ngôn ngữ Pháp N/A N/A
Nghiên cứu về Giới tính, Xu hướng Tình dục và Phụ nữ N/A N/A
Nghệ thuật Nói chung $33,900 CAD 2 năm (4 kì) + thực tập
Địa lý N/A N/A
Lịch sử N/A N/A
Nhân văn N/A N/A
Ngôn ngữ Nhật N/A N/A
Ngôn ngữ Hàn N/A N/A
Triết học N/A N/A
Khoa học Chính trị N/A N/A
Khóa Dự bị của Công tác Xã hội $35,450 CAD 2 năm/4 kì + thực tập/co-op
Tâm lý học N/A N/A
Tôn giáo học N/A N/A
Khoa học Xã hội N/A N/A
Xã hội học N/A N/A
Ngôn ngữ Tây Ban Nha N/A N/A
Chuyển tiếp lên Đại học $14,750 CAD/năm Tùy chương trình
Nghệ thuật Thị giác $33,850 CAD 2 năm/4 kì

2. Kinh doanh

Kinh doanh

Học phí toàn bộ chương trình

Thời gian học

Kế toán N/A N/A
Quản lý Du lịch và Khách sạn Ứng dụng (Diploma Bậc Sau Đại học) (Post-Degree Diploma) $26,250 CAD
Quản trị Kinh doanh $74,150 CAD 4 năm + thực tập + co-op
Nghiên cứu Truyền thông N/A N/A
Tư pháp Hình sự $33,200 CAD 4 kì + thực tập
Truyền thông Kĩ thuật số $17,200 CAD 2 kì + thực tập
Kinh tế $34,400 CAD 2 năm (4 kì) + thực tập/co-op
Quản lý Khách sạn Nhà hàng $34,850 CAD 2 năm (4 kì) + 2 kì thực tập
Lãnh đạo và Quản lý Nguồn Nhân lực N/A N/A
Marketing N/A N/A
Khoa học Chính trị N/A N/A
Tâm lý học N/A N/A
Quản trị Công chúng $33,900 CAD 2 năm/4 kì + thực tập + co-op
Quản lý Thể thao $66,500 CAD 4 năm + 2 kì thực tập
Thống kê N/A N/A
Chuyển tiếp lên Đại học $14,750 CAD/năm Tùy chương trình

3. Máy tính và Kĩ thuật

Máy tính và Kĩ thuật

Học phí toàn bộ chương trình

Thời gian học

Thiên văn học N/A N/A
Sinh học N/A N/A
Hóa học N/A N/A
Chương trình Kĩ thuật Dân dụng Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Công nghệ Kĩ thuật Dân dụng $36,000 CAD 2 năm/4 kì + thực tập + co-op
Nghiên cứu Truyền thông N/A N/A
Kĩ thuật viên Điện tử Mạng Máy tính $17,350 CAD – Certificate $25,150 CAD – Advanced Certificate
Truyền thông Kĩ thuật số $17,200 CAD 2 kì + thực tập
Phương tiện Truyền thông Kĩ thuật số N/A N/A
Thiết kế, Viết và Sản xuất Kĩ thuật số $17,050 CAD 2 kì + thực tập
Điện tử và Kĩ thuật Máy tính Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Công nghệ Kĩ thuật Máy tính và Điện tử – Năng lượng Tái tạo $43,050 CAD 5 kì + 2 kì thực tập
Kĩ thuật viên Đồ họa Kĩ thuật $16,800 CAD 2 kì + thực tập
Kĩ thuật Chuyển tiếp $20,900 CAD 3 kì
Địa lý N/A N/A
Khoa học Địa chất N/A N/A
Hệ thống Máy tính và Thông tin $33,500 CAD 5 kì + 1 kì thực tập
Toán học N/A N/A
Kĩ thuật Cơ khí bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Công nghệ Kĩ thuật Cơ khí $47,150 CAD 5 kì + 3 kì thực tập
Kĩ thuật Khai thác mỏ Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Vật lý N/A N/A
Thống kê N/A N/A
Chuyển tiếp Đại học $14,750 CAD/năm Tùy chương trình

4. Dịch vụ Con người và Sức khỏe

Dịch vụ Sức khỏe và Con người

Học phí toàn bộ chương trình

Thời gian học

Nhân chủng học N/A N/A
Công nghệ Sinh học và Hóa học Ứng dụng $38,450 CAD 5 kì + thực tập
Trị liệu thông qua thể dục thể thao $72,850 CAD 4 năm/8 kì
Sinh học N/A N/A
Trợ lý Nha khoa Được chứng nhận $21,900 CAD 3 kì
Hóa học N/A N/A
Nghiên cứu Truyền thông N/A N/A
Trợ lý Giáo dục và Hỗ trợ Cộng đồng $17,350 CAD 3 kì
Nghiên cứu Trẻ em, Gia đình và Cộng đồng $31,550 CAD 4 kì
Tư pháp Hình sự $33,200 CAD 4 kì + thực tập
Vệ sinh Răng miệng $61,950 CAD 4 kì học
Chăm sóc và Giáo dục từ sớm $32,550 CAD 4 kì học
Tập thể dục và Giữ gìn Sức khỏe $70,050 CAD 4 năm/8 kì + 2 kì thực tập
Nghiên cứu về Giới tính, Xu hướng Tình dục và Phụ nữ N/A N/A
Trợ lý Chăm sóc Sức khỏe $13,750 CAD $20,500 (ESL)
Quản lý Nguồn Nhân lực N/A N/A
Nhân văn N/A N/A
Triết học N/A N/A
Khoa học Chính trị N/A N/A
Điều dưỡng viên Thực tập $40,950 CAD 5 kì học
Tâm lý học N/A N/A
Tôn giáo N/A N/A
Khoa học Xã hội N/A N/A
Công tác Xã hội N/A N/A
Xã hội học N/A N/A
Lãnh đạo trong Thể thao và Rèn luyện Sức khỏe Xem phía dưới Xem phía dưới
Chuyển tiếp Đại học $14,750 CAD/năm Tùy chương trình

5. Toán, Khoa học và Công nghệ

Toán, Khoa học và Công nghệ

Tổng học phí chương trình

Thời gian học

Nhân chủng học N/A N/A
Công nghệ Sinh học và Hóa học Ứng dụng $38,450 CAD 5 kì + thực tập
Nghiên cứu Khoa học và Nghệ thuật $35,100 CAD 4 kì + 2 kì thực tập
Thiên văn học N/A N/A
Trị liệu bằng tập thể dục và Vận động $72,850 CAD 4 năm/8 kì
Sinh học N/A N/A
Hóa học N/A N/A
Kĩ thuật Dân dụng Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Công nghệ Kĩ thuật Dân dụng $36,000 CAD 2 năm/4 kì + thực tập + co-op
Nghiên cứu Truyền thông N/A N/A
Kĩ thuật viên Điện tử Mạng Máy tính $17,350 CAD – Certificate $25,150 CAD – Advanced Certificate
Vệ sinh Răng miệng $61,950 CAD 4 kì học
Truyền thông Kĩ thuật số $17,200 CAD 2 kì + thực tập
Phương tiện Truyền thông Kĩ thuật số N/A N/A
Thiết kế, Viết và Sản xuất Kỹ thuật số $17,050 CAD 2 kì + thực tập
Kĩ thuật Máy tính và Điện Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Công nghệ Kĩ thuật Máy tính và Điện tử – Năng lượng Tái tạo $43,050 CAD 5 kì + 2 kì thực tập
Kĩ thuật viên Đồ họa Kĩ thuật $16,800 CAD 2 kì + thực tập
Kĩ thuật Chuyển tiếp $20,900 CAD 3 kì
Công nghệ Môi trường $49,600 CAD 7 kì + 2 kì thực tập
Thể dục và Sức khỏe $70,050 CAD 4 năm + 2 kì thực tập
Tiếp cận với Thể dục và Sức khỏe $8,250 CAD Chỉ có 1 kì
Khoa học Nói chung $35,250 CAD 4 kì + 1 kì thực tập
Địa lý N/A N/A
Khoa học Địa chất N/A N/A
Hệ thống Máy tính và Thông tin $33,500 CAD 5 kì + 1 kì thực tập
Toán học N/A N/A
Kĩ thuật Cơ khí Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Công nghệ Kĩ thuật Cơ khí $47,150 CAD 5 kì + 3 kì thực tập
Kĩ thuật Khai thác mỏ Bắc cầu $17,500 CAD 2 kì + thực tập
Đào tạo hàng hải N/A N/A
Vật lý N/A N/A
Điều dưỡng viên Thực tập $40,950 CAD 5 kì học
Tâm lý học N/A N/A
Thống kê N/A N/A
Chuyển tiếp Đại học $14,750 CAD/năm Tùy chương trình

6. Thể dục Thể thao

Thể dục Thể thao

Tổng học phí chương trình

Thời gian học

Trị liệu Thể dục và Vận động $72,850 CAD 4 năm/8 kì
Sinh học N/A N/A
Hóa học N/A N/A
Nghiên cứu Truyền thông N/A N/A
Thể dục và Sức khỏe $70,050 CAD 4 năm + 2 kì thực tập
Toán học N/A N/A
Vật lý N/A N/A
Tâm lý học N/A N/A
Xã hội học N/A N/A
Quản lý Thể thao $66,500 CAD 4 năm + 2 kì thực tập
Thống kê N/A N/A
Đại học Chuyển tiếp $14,750 CAD/năm Tùy chương trình

7. Các ngành Chuyển tiếp lên Đại học

Các ngành có thể chuyển tiếp lên Đại học

Tổng học phí chương trình

Thời gian học

Nghiên cứu Khoa học và Nghệ thuật $35,100 CAD 4 kì + 2 kì thực tập
Sinh học N/A N/A
Truyền thông Kĩ thuật số $17,200 CAD 2 kì + thực tập
Kinh tế $34,400 CAD 2 năm (4 kì) +thực tập/co-op
Ngôn ngữ Anh N/A N/A
Nghệ thuật Nói chung $33,900 CAD 2 năm (4 kì) + thực tập
Khoa học Nói chung $35,250 CAD 4 kì + 1 kì thực tập
Dự bị Công tác Xã hội $35,450 CAD 2 năm/4 kì + thực tập/co-op
Tâm lý học (Bằng Nghệ thuật) N/A N/A
Tâm lý học (Bằng Khoa học) N/A N/A
Chuyển tiếp Đại học $14,750 CAD/năm Tùy chương trình

Trên đây là Danh sách các ngành học mà Camosun College cho phép sinh viên quốc tế được theo học. Trên đây mình chưa thể cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về học phí và thời gian học của trường do Camosun College chưa công bố trên web. Nhưng dễ dàng có thể đánh giá được Camosun College sẽ thu của sinh viên trung bình từ $14,750 CAD đến $17,500 CAD trên 1 năm học (tùy theo từng chương trình). Chính vì vậy, mọi người cũng có thể lựa chọn xem trường có phù hợp với khả năng tài chính của gia đình mình hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *